Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
6 października 2016

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem inicjatywnym, konsultacyjnym i opiniodawczym Gminy Klucze w zakresie zadań wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Została powołana przez Wójta Gminy Klucze  (Zarządzenie Nr OR 0050.53.2015 Wójta Gminy Klucze z dnia 25 maja 2015r.)


Głównym zadaniem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest wzmacnianie współpracy pomiędzy gminą Klucze a organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie.


W skład Rady wchodzi:

1) Przedstawiciel Rady Gminy Klucze - Iwona Walnik
2) Przedstawiciel Wójta Gminy Klucze -  Anna Konieczniak
3) Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie Gminy Klucze wybrani przez wyżej oznaczone podmioty na podstawie § 3 Regulaminu Działania Gminnej Rady Pożytku Publicznego Gminy Klucze:
Małgorzata Gut-Pasich - Stowarzyszenie "Ziemia Kluczewska",
Kamil Wołek - UKS Syborek Kwaśniów,
Ryszard Kamionka - OSP Kolbark,
Adam Garus - Stowarzyszenie "Kuźnia" Ryczówek,
Jacek Grzanka - Stowarzyszenie "Otwarci".

Rada pełni funkcję organu konsultacyjno - opiniodawczego wspomagającego działalność trzeciego sektora. Do jej najważniejszych zadań należy m.in.: opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym, animowanie i integrowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, promowanie osiągnięć i dorobku organizacji pozarządowych, a także podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Kadencja Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa 3 lata.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-10-06
Data publikacji:2016-10-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:4474