Sesja Rady Gminy Klucze

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
17 lutego 2017

Biuro Rady informuje, że w dniu  23.02.2017  o godz.  14.30 w Urzędzie Gminy Klucze (w sali PCI na parterze) odbędzie się SESJA Rady Gminy Klucze .

Proponowany Porządek Obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji z dnia 26.01.2017 , z dnia 01.02.2017, z dnia 07.02.2017.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
- projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
-przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze.
- zmiany Uchwały Nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 01.02.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017r.
- zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
- zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej.
- rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach
-rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach.
7.Interpelacje i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
9. Sprawy bieżące rady.
10. Zamknięcie obrad.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-02-17
Data publikacji:2017-02-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:1134