Niższa opłata za odpady selekcjonowane

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
14 marca 2018

Mieszkańcy gminy Klucze będą płacić według nowej, niższej niż dotychczas, stawki za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny. Zmiana, uchwalona na ostatniej sesji Rady Gminy, wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku tych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, wyniesie 8 zł miesięcznie  od mieszkańca (o 50 gr mniej, niż obowiązująca obecnie). Natomiast stawka za odpady nie zbierane w sposób selektywny pozostanie w wysokości 15 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

W uzasadnieniu uchwały podjętej na początku marca czytamy, iż po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości w Gminie Klucze (na okres od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku) oraz po dokonaniu podsumowania wydatków i dochodów za miniony okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (lipiec 2013 – grudzień 2017), okazało się, że od 2017 roku wystąpi nadwyżka dochodów nad wydatkami. W tej sytuacji Rada Gminy Klucze postanowiła podjąć uchwałę o obniżeniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi selektywnie.

Mam nadzieję, że będzie to zachętą dla mieszkańców gminy Klucze do tego, by segregować odpady i właściwie nimi gospodarować. To byłoby z pożytkiem dla środowiska i przełożyłoby się na zachowanie czystości w gminie. Niestety wciąż, zwłaszcza w lasach i przy drogach, znajdujemy dzikie wysypiska i porzucane śmieci. Postaramy się temu zapobiec również poprzez montaż foto-pułapek w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do nielegalnego pozostawiania śmieci – mówi Wójt Gminy Klucze Norbert Bień.

Wójt dodaje, że w trosce o czystość w terenie, pracownicy gminy sprzątają pasy drogowe, w tym również na drodze wojewódziej, gdzie często znajdywane są porzucone smieci. Ponadto gmina współorganizuje akcje edukacyjne w szkołach dotyczące gospodarowania odpadami, a na każdym zebraniu wiejskim składane są apele o poszanowanie środowiska naturalnego, właściwe gospodarowanie odpadami i niezaśmiecanie terenu, zwłaszcza lasów i pól, dokąd niestety często trafiają śmieci i odpady gabarytowe. Być może ustalona niższa stawka opłaty za odbiór segregowanych odpadów przyniesie zakładany efekt.

Przypominamy również, że mieszkańcy Gminy Klucze mogą, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami, przywozić odpady (budowlane, zielone, tworzywa sztuczne, zużyte opony itp.) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, znajdującego się w Kluczach-Osadzie.

REGULAMIN świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) znajduje się poniżej:
http://gmina-klucze.pl/art,907,regulamin-swiadczenia-uslug-przez-punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-pszok

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-03-14
Data publikacji:2018-03-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:1552