Jesteś tutaj: Start / home / STOP POŻAROM TRAW!

STOP POŻAROM TRAW!

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
4 kwietnia 2018

Wiosną wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc to użyźnianiem gleby, panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost. To błędne myślenie, które niejednokrotnie jest przyczyną pożarów, w których giną ludzie - podpalacze, przypadkowe osoby i strażacy!

Osoby, które decydują się na wypalanie traw, przekonane są że w pełni kontrolują sytuację… Niestety mylą się. Wystarczy gwałtowna zmiana kierunku wiatru, by pożar wymknął się spod kontroli i przeniósł na pobliskie lasy i zabudowania.

Ponadto wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych, a do atmosfery przedostają się trujące dla ludzi i zwierząt związki chemiczne.

Pomyślmy o tym, zanim zdecydujemy się na narażanie siebie i innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia!

 

Podpalacze traw muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi swoich czynów.

O tym, że wypalanie traw jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art. 124: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów” oraz art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Z kolei art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach mówi: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  • rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
  • korzystania z otwartego płomienia,
  • wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Podpalaczom nie sprzyjają także założenia polityki rolnej UE, a jednym z narzędzi jest tutaj system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego zobowiązuje użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w dobrej kulturze rolnej (art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego).

 

STOP POŻAROM TRAW!

Akcja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

http://www.stoppozaromtraw.pl/

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-04
Data publikacji:2018-04-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:949