Jesteś tutaj: Start / home / Kluczewski klaster

Kluczewski klaster

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
8 października 2015

Powstała idea utworzenia klastra, który może stać się siecią równoprawnej współpracy przedsiębiorców, samorządów i organizacji pozarządowych.

Od kilku miesięcy odbywają się spotkania organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Klucze. Na jednym ze spotkań powstała idea utworzenia w gminie tzw. klastra, który swym zasięgiem objąłby powiat olkuski. Do wspólnych rozmów stowarzyszenia zaprosiły przedstawicieli lokalnych samorządów.

Uczestnikami tzw. spotkań czwartkowych są duże i aktywne organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Klucze, m.in. Stowarzyszenie „Ziemia Kluczewska”, Stowarzyszenie na Rzecz zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”, Stowarzyszenie „NIKIFOR”, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne czy Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”. Comiesięczne spotkania miały na celu uporządkowanie i wzmocnienie działań tych lokalnych NGO, z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Na jednym ze spotkań powstała idea utworzenia na terenie gminy Klucze tzw. klastra. Zdaniem pomysłodawców, niesie to ogromny potencjał zdolny do zainicjowania nie tylko projektów biznesowych, ale również projektów społecznych. Klaster jest bowiem siecią równoprawnej współpracy, w której aktywnie funkcjonują przedsiębiorcy, samorządy i organizacje pozarządowe. Formułą taką postanowiono objąć cały powiat olkuski, stąd wśród zaproszonych na ostatnie spotkanie gości znaleźli się wójtowie i burmistrzowie z olkuskich gmin, m.in. Wójt Gminy Klucze Norbert Bień oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego i lokalni przedsiębiorcy. Spotkanie to odbyło się w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Jaroszowcu, gdzie ma swoją siedzibę Stowarzyszenie „Nikifor”.

Chcieliśmy przedstawić lokalnym włodarzom, co klaster oznacza dla samorządu. Przekonywaliśmy, że że przede wszystkim umożliwia lepszą promocję regionu, podnosi jego rangę w oczach inwestorów i mieszkańców oraz wpływa na zwiększenie kapitału społecznego i intelektualnego. Wszystkie te elementy skutkują w przyszłości podniesieniem jakości życia. Nie ma wątpliwości, że każda złotówka mądrze wydana na wsparcie klastra wraca kilkukrotnie pomnożona do kasy miasta czy gminy a nawet regionu – uważają organizatorzy spotkania.

Do propozycji odniósł się m.in. Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, który jako przykład dobrej współpracy przedstawił działania plan wzajemnej promocji i wspierania inicjatyw turystycznych, opracowywany wspólnie z sąsiadującymi ze sobą gminami: Gminą Klucze i Gminą Dąbrowa Górnicza. Podkreślił również, że działalność stowarzyszeń na terenie gminy Klucze jest dla samorządu bardzo ważna i po pierwszym roboczym spotkaniu jest otwarty na propozycje dalszej współpracy.

Od dłuższego czasu trwały już dyskusje jak wykorzystać lokalne zasoby, lokalne walory przyrodnicze oraz strategiczne położenie, między dwoma aglomeracjami: śląską i krakowską, tworząc inicjatywę klastrową. I padły konkretne propozycje: „Małopolska Północno-Zachodnia Przyjazna Starości i Niepełnosprawności” oczywiście przy maksymalnym wykorzystaniu lokalnego potencjału przyrodniczego i kulturowego. Na tym właśnie spotkaniu zaproponowano aby postawić na turystykę dla rodzin wielopokoleniowych, wzbogaconą usługami rehabilitacji oraz opieki dziennej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Padła również wspaniała inicjatywa, aby powiat jednoczył swe działania we wszelkich inicjatywach – tak ideę klastra przedstawiali inicjatorzy przedsięwzięcia, Krzysztof Grzesik – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Jaroszowcu i prezes zarządu stowarzyszenia Nikifor, a także reprezentantki zarządu stowarzyszenia „Ziemia Kluczewska” - Małgorzata Węgrzyn i Małgorzata Gut-Pasich.

Kolejne spotkanie inicjatywy klastrowej odbędzie się w ostatni czwartek października, w Bolesławiu, na zaproszenie Wójta Gminy Bolesław.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie w sprawie utworzenia klastra

  Spotkanie w sprawie utworzenia klastra

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie w sprawie utworzenia klastra

  Spotkanie w sprawie utworzenia klastra

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie w sprawie utworzenia klastra

  Spotkanie w sprawie utworzenia klastra

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie w sprawie utworzenia klastra

  Spotkanie w sprawie utworzenia klastra

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-08
Data publikacji:2015-10-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:3094