Posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego - sprawozdanie

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
11 września 2018

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego – 12 marca 2018r.

Członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego przystąpili do konsultacji projektu zapisu w Rocznym Programie Współpracy na 2018 rok „Rozwój przedsięwzięć partnerskich finansowanych ze środków zewnętrznych” jako uzupełnienie zapisu do programu współpracy. Wniesione zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane.

 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego - 30 października 2017r.

Przewodnicząca poprosiła o zgłoszenie opinii i konsultacji do rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.03.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Członkowie rady omówili zapisy programu, a w szczególności rozdział IX Nakłady finansowe i źródła finansowania programu. Przewodnicząca na prośbę członków GRDPP omówiła proponowane zadania publiczne wraz z podaniem wysokości środków finansowych na ich realizację. 

 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego - 22 sierpnia 2017r. 

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie GRDPP oraz zaproszeni goście – Wójt Gminy Klucze Norbert Bień i członkowie Stowarzyszenia Otwarci. W trakcie zebrania  prezes Stowarzyszenia Otwarci i członkinie stowarzyszenia pani Agata Wdowik i Elżbieta Kudela przedstawiły propozycje na Forum Kobiet w 2018r. Przedstawiono wstępne pomysły oraz wrażenia z dwudniowego Forum Kobiet organizowanego w 2016roku w Urszulinie. Uczestnicy wyrazili chęć organizacji tego typu wydarzenia w Bydlinie.

 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego - 27 lipca 2017r.

W czasie zebrania został podjęty temat organizacji Małopolskiego Forum Kobiet Aktywnych, którego głównym pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Otwarci. Byłaby to ciekawa promocja aktywności kobiet i gminnych NGO. Pomysł spodobał się wszystkim uczestnikom zebrania. Zaproponowano, aby na kolejne zebranie zaproszone zostały kobiety ze Stowarzyszenia Otwarci, które uczestniczyły w dwudniowym forum w Urszulinie.

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego – 24 stycznia 2017 r.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W czasie spotkania poruszane były tematy związane z organizacją Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych oraz aktualnych konkursów na realizację zadań "Konkurs edukacja ekologiczna" WFOŚiGW w Krakowie oraz Mecenat Małopolski 2017.

 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego - 16 listopada 2016 r.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Posiedzenie dotyczyło konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalania Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 oraz projektu uchwały w sprawie określenie warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Klucze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego – 12 marca 2018r.

 

Członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznegoprzystąpili do konsultacji projektu zapisu w Rocznym Programie Współpracy na 2018 rok „Rozwój przedsięwzięć partnerskich finansowanych ze środków zewnętrznych” jako uzupełnienie zapisu do programu współpracy. Wniesione zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane.

 

 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego - 30 października 2017r.

 

Przewodnicząca poprosiła o zgłoszenie opinii i konsultacji do rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.03.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Członkowie rady omówili zapisy programu, a w szczególności rozdział IX Nakłady finansowe i źródła finansowania programu. Przewodnicząca na prośbę członków GRDPP omówiła proponowane zadania publiczne wraz z podaniem wysokości środków finansowych na ich realizację.

 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego - 22 sierpnia 2017r.

 

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie GRDPP oraz zaproszeni goście – Wójt Gminy Klucze Norbert Bień i członkowie Stowarzyszenia Otwarci. W trakcie zebrania  prezes Stowarzyszenia Otwarci i członkinie stowarzyszenia pani Agata Wdowik i Elżbieta Kudela przedstawiły propozycje na Forum Kobiet w 2018r. Przedstawiono wstępne pomysły oraz wrażenia z dwudniowego Forum Kobiet organizowanego w 2016roku w Urszulinie. Uczestnicy wyrazili chęć organizacji tego typu wydarzenia w Bydlinie.

 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego - 27 lipca 2017r.

 

W czasie zebrania został podjęty tematorganizacji Małopolskiego Forum Kobiet Aktywnych, którego głównym pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Otwarci. Byłaby to ciekawa promocja aktywności kobiet i gminnych NGO. Pomysł spodobał się wszystkim uczestnikom zebrania. Zaproponowano, aby na kolejne zebranie zaproszone zostały kobiety ze Stowarzyszenia Otwarci, które uczestniczyły w dwudniowym forum w Urszulinie.

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego – 24 stycznia 2017 r.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W czasie spotkania poruszane były tematy związane z organizacją Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych oraz aktualnych konkursów na realizację zadań "Konkurs edukacja ekologiczna" WFOŚiGW w Krakowie oraz Mecenat Małopolski 2017.

 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego - 16 listopada 2016 r.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Posiedzenie dotyczyło konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalania Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 oraz projektu uchwały w sprawie określenie warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Klucze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-09-11
Data publikacji:2018-09-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:194