II debata o bezpieczeństwie

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
6 lutego 2019

Hałas, zaśmiecanie, niszczenie mienia i niebezpieczeństwo związane z nielegalną jazdą quadami to główne tematy, które wyłoniły się podczas dyskusji na debacie społecznej „Bezpieczeństwo w turystyce na terenie Pustyni Błędowskiej”. Debatę otwartą dla mieszkańców zorganizował w czwartek 5 lutego Komisariat Policji w Kluczach.

Uczestnikami debaty, oprócz mieszkańców, byli przedstawiciele samorządu, straży pożarnej i wojska. Była to druga debata poświęcona tematowi bezpieczeństwa na Pustyni Błędowskiej – pierwsza odbyła się w maju 2018 roku.

Otwierając debatę, Komendant Komisariatu Policji w Kluczach, podkom. Jerzy Wilk przedstawił wnioski z ubiegłorocznego spotkania z udziałem mieszkańców, przedstawicieli instytucji, służb i samorządu. Jednym z najdokuczliwszych problemów zgłaszanych podczas tamtej debaty były uciążliwości związane z nielegalnych wjazdem pojazdów mechanicznych (quadów, motocykli i samochodów terenowych) na teren Pustyni Błędowskiej i sąsiadujących z nią lasów. Temat ten jest nadal aktualny i również na wczorajszej  debacie był szeroko omawiany. Zarówno mieszkańcy jak i osoby związane z branżą turystyczną zwracali także uwagę (podobnie jak w ubiegłym roku) na zaśmiecanie pustyni, niszczenie mienia (tablic informacyjnych, elementów wyposażenia infrastruktury turystycznej), rozbudowę monitoringu oraz na dokuczliwy hałas, który powodują grupy zmotoryzowane (np. nielegalnie wjeżdżający quadami - na pustynię i do okolicznych lasów), ale również hałas związany z organizacją imprez. Do problemu nielegalnej jazdy quadami odniósł się również komendant  posterunku Straży Leśnej w Olkuszu Jan Górecki, który potwierdził otrzymywanie od mieszkańców wielu zgłoszeń i skarg z tym związanych.  

Ubiegłoroczne wnioski i postanowienia po debacie zaowocowały przeprowadzeniem wspólnych akcji z udziałem różnych służb - policji, straży leśnej i żandarmerii wojskowej (północna cześć Pustyni Błędowskiej jest terenem wojskowym). Były to m.in. działania na poziomie regionalnym, skutkujące ukaraniem kierowców pojazdów mechanicznych, którymi nielegalnie poruszali się po terenie Lasów Państwowych czy Pustyni Błędowskiej. Zwrócono także uwagę, że niejednokrotnie takie zloty pojazdów terenowych kończyły się wypadkami. W odpowiedzi na wnioski z czerwca 2018 roku udało się również podjąć działania w związku z pozostałymi zgłoszeniami, m.in. dotyczącymi rozbudowy monitoringu (ten zainstalowany na Pustyni Błędowskiej, na „Róży Wiatrów”, pozwala na dokładną identyfikację pojazdów czy ludzi przebywających wokół obiektu).

Pustynia Błędowska stała się dużą atrakcją turystyczną i w związku z tym mamy coraz większe wyzwania związane z bezpieczeństwem na jej terenie. Wnioski z poprzedniej debaty doprowadziły m.in. do stworzenia  wspólnych patroli służb mundurowych, za co dziękuję – powiedział Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, deklarując jednocześnie wsparcie dla służb, aby ułatwić wykonywanie przez nich zadań. Wójt wspomniał m.in. o konieczności znalezienia rozwiązania odnośnie doposażenia policji w odpowiedni pojazd, quad, który umożliwi poruszanie się patrolom po piaszczystym terenie Pustyni Błędowskiej.

Wójt Norbert Bień, jak również prezes Pustynnej Grupy Terenowej Przemysław Michalski, zauważyli, że rozwiązaniem problemu nielegalnego wjazdu mogłoby stać się zalegalizowanie jazdy off-road, ale na wyznaczonym do tego terenie. O takim pomyśle mówił też Kamil Wołek, pracownik Pustynnego Centrum Informacji, radny powiatowy.

Z problemem skutecznie poradzono sobie w Dąbrowie Górniczej, gdzie quadowcy jeździli dosłownie między ludźmi odpoczywającymi na Pogorii. Wyznaczenie terenu do legalnej jazdy sprawiło, że quady znikły z terenu rekreacyjnego. Wiem też, że tamtejsi miłośnicy off-road sami pilnują tego, by nie dopuszczać do jazdy w miejscach niedozwolonych – mówił Kamil Wołek.

Bardzo ważnym spostrzeżeniem była również konieczność wypracowania szybkiego reagowania na zgłoszenia dotyczące ujawnienia niewybuchów na terenie pustyni, na co m.in. zwrócił uwagę Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu Michał Polak (w ubiegłym roku dwukrotnie doszło do takiego zdarzenia). Zgodzono się co do tego, że konieczna jest lepsza współpraca i komunikacja służb w tym zakresie.

Jak zapowiedział  podkom. Jerzy Wilk, prawdopodobnie jeszcze w tym roku uda się zorganizować kolejną debatę, a poprzedzi je spotkanie wewnętrzne służb i instytucji, w tym samorządowych.

W debacie zorganizowanej 5 lutego w sali Domu Kultury w Kluczach uczestniczyli ponadto: ppłk. Ryszard Ziółkowski - Zastępca Szefa Regionalnego Zarządu Infrastruktury w Krakowie, Marek Kalarus - Naczelnik Sztabu Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, kom. Dominik Szot – p.o. Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Olkuszu, Wicestarosta Wicestarosta Olkuski Bogumił Sobczyk oraz przedstawiciele organizacji turystycznych (PTTK w Kluczach, OGT „Amonit” w Olkuszu), szkół i samorządu Gminy Klucze (m.in. radni gminy).

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-02-06
Data publikacji:2019-02-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:802