Nr rachunku do opłat za odpady

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
2 października 2019

Szanowni Państwo, przypominamy, że od dnia 6 września obowiązuje wyodrębniony numer rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypominamy również informację o obowiązującej od 1 sierpnia stawce za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Klucze.

 

 

 

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego,
na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym od 6 września 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Klucze należy wpłacać na konto o numerze:

96 1240 1372 1111 0010 9285 0704.

Wpłat pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

 

Przypominamy ponadto, że z dniem 1 sierpnia 2019 roku obowiązują następujące opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów: 

  • Stawka opłaty za odpady od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosi 17,50 zł (od osoby/ miesiąc) w przypadku odpadów zbieranych selektywnie
  • Stawka opłaty za odpady niesegregowane wynosi 35 zł (od osoby/ miesiąc) 

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie gminy Klucze, zostanie indywidualnie zawiadomiony o wysokości opłaty za odbiór

                        i zagospodarowanie odpadów z danej nieruchomości, naliczonej w oparciu o dotychczasową deklarację złożonej w Urzędzie Gminy Klucze.

 

Deklaracja dostępna jest w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/ GOSPODARKA ODPADAMI - PRZEJDŻ DO ZAKŁADKI >>>

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-10-02
Data publikacji:2019-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:625