Złóż uwagi do projektu nowych inwestycji kolejowych w Małopolsce – w tym na terenie gminy Klucze

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
25 lutego 2020

Wójt Gminy Klucze informuje, że Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. prowadzi konsultacje społeczne dotyczące opracowywania projektu dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Dokument będzie dotyczył przebudowy i rozbudowy układu komunikacyjnego w Polsce, w tym wyznaczenia korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Projektowany dokument - Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL), który spółka CPK przedkłada do konsultacji, jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny zaprasza do składania uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" - w terminie do 10 marca 2020 r. włącznie.


CPK zachęca do zgłaszania uwag bezpośrednio stronie internetowej (formularz on-line otwiera się po wybraniu części dokumentu, do której odnosi się uwaga - linki do stron publikujemy niżej).

W ramach Programu CPK w woj. małopolskim wybudowane zostanie 179 km nowych połączeń. Pierwsza z inwestycji tzw. Ciąg nr 7 obejmie budowę dwóch nowych linii kolejowych przebiegających m.in. przez gminę Klucze:

nowa linia nr 111, odcinek Węzeł Małopolsko-Śląski – Chełmek,


nowa linia nr 113, odcinek Katowice – Węzeł Małopolsko-Śląski,

Linie te spotykają się w Węźle Małopolsko-Śląskim (WMŚ), zapewniając nowe połączenie Krakowa z Centralną Magistralą Kolejową (CMK), Katowicami i Oświęcimiem.

Nowe linie 111 i 113 przyczynią się do znacznego skrócenia czasu jazdy pociągiem z Krakowa do Katowic, a także w relacjach przebiegających do tych miast z północy kraju przez Centralną Magistralę Kolejową (linię kolejową nr 4). Dzięki budowie linii nr 113 możliwa będzie obsługa transportem kolejowym terenów pomiędzy Krakowem a Olkuszem oraz poprawa dostępności do tego środka transportu na wschodnich obszarach Konurbacji Górnośląskiej.

 

Zapoznaj się ze szczegółami oraz złóż uwagi do propozycji przebiegu korytarzy nowych linii kolejowych planowanych w ramach inwestycji CPK poprzez stronę internetową

https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl  lub przesyłając uwagi tradycyjną pocztą albo osobiście - w siedzibie spółki.

Adres spółki: 

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Aleje Jerozolimskie 134, Telefon +48 882 350 395

 

ZGŁOŚ UWAGĘ DO DOKUMENTU GŁÓWNEGO "STRATEGICZNE STUDIUM LOKALIZACYJNE (...)"

ZGŁOŚ UWAGĘ DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 "ATLASY MAP PRZEBIEGÓW KORYTARZY KOLEJOWYCH (...)"

ZGŁOŚ UWAGĘ DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 "ATLAS MAP PRZEBIEGÓW KORYTARZY DROGOWYCH (...)"

lub pobierz formularze do wydruku:

POBIERZ FORMULARZE W FORMACIE PDF

 

Uwaga: Przebieg korytarza kolejowego ciąg nr 7 linia kolejowa nr 111 i 113 ujęte są na arkuszu nr 1 w MAPIE PRZEBIEGU KORYTARZA LINII KOLEJOWYCH NR 111 I 113

pod linkiem: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/k07

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Planowane inwestycje kolejowe w ramach programu CPK

    Planowane inwestycje kolejowe w ramach programu CPK

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie Arkusz nr 1 - proponowany przebieg linii 111 i 113 (mapa)

    Arkusz nr 1 - proponowany przebieg linii 111 i 113 (mapa)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-02-25
Data publikacji:2020-02-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:7376