Sprawy administracyjne przez internet – wkrótce poszerzymy ich zakres

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
24 marca 2020

Gmina Klucze otrzyma ok. 1 mln złotych dofinansowania na projekt E-usługi publiczne.  To pozwoli na poszerzenie usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, które będą służyć cyfryzacji procedur administracyjnych. Jesteśmy wśród siedemnastu małopolskich gmin, których projekty zostały ocenione i wybrane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 
Jakie zadania zostaną wdrożone w ramach projektu?
 
- Uruchomienie e-usług dla mieszkańców poprzez specjalną Centralną Platforma E-Usług Mieszkańca.

Portal będzie zawierał opisy wszystkich usług świadczonych przez urząd na platformie ePUAP (Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej). Umożliwi składanie przez internet formularzy oraz otrzymywanie (również w formie elektronicznej) decyzji administracyjnych i postanowień, śledzenie postępu swoich spraw, podgląd informacji o własnych należnościach i zobowiązaniach z tytułu podatków i opłat lokalnych, zapewni także możliwość dokonania płatności tych należności.
 
- Uruchomienie systemu informacji przestrzennej
 
System będzie służył do wprowadzania, przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych oraz korzystania z najpowszechniejszych usług wykorzystujących dane geoprzestrzenne. Jakie zasoby informacji znajdą się w tym systemie? Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Ewidencja miejscowości ulic i adresów wraz z przebiegiem ulic, skrzyżowań, granic miejscowości i lokalizacją punktów adresowych, a także ewidencja zabytków.

- Uruchomienie usługi e-zamówienia
 
Będzie to platforma związana z przeprowadzeniem procedury zamówień publicznych, umożliwiająca dwukierunkową komunikację między wykonawcą a zamawiającym, w ramach wszczętych postępowań. Poprzez e-platformę nastąpi całościowa realizacja procesu zamówień publicznych drogą elektroniczną - od etapu planowania, przez ich ogłoszenie, złożenie ofert, ich ocenę, aż do rozstrzygnięcia przetargu i rejestracji umów.

Realizacja projektu pozwoli również na zakup niezbędnego sprzętu informatycznego (wyposażenie serwerowni, wyposażenie nowych stanowisk komputerowych dla pracowników odpowiedzialnych za obsługę wdrożonych e-usług), a także na modernizację lub stworzenie nowej strony internetowej Gminy Klucze.

W natłoku informacji o zasadach postępowania z koronawirusem, który paraliżuje nasze życie i normalne funkcjonowanie, informacja o kolejnych środkach w ramach funduszy europejskich to bardzo dobra wiadomość dla naszej gminy. Zwłaszcza przy bieżących problemach widzimy, jak potrzebna jest e-usługa na odpowiednio wysokim poziomie i technologicznie zaawansowana – mówi Wójt Gminy Klucze Norbert Bień.
 
E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Klucze to kolejny projekt opracowany w Referacie Funduszy Społecznych i Promocji UGK. Środki w wysokości ok. 1 mln złotych będą pochodzić z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Klucze znalazły się wśród 17 gmin, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach tego programu.
 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie E-usługi publiczne

    E-usługi publiczne

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-24
Data publikacji:2020-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:130