Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach realizuje projekt pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +”

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
25 czerwca 2020

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMINY KLUCZE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

 

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMINY KLUCZE DO UDZIAŁU
W PROJEKCIE
„Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +” w Chechle

Realizowanego w ramach Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przez Gminę Klucze – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych z budżetu państwa

Projekt kierowany jest do mieszkańców Gminy Klucze, zwłaszcza mężczyzn, powyżej 60 roku życia, którzy nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku ze względu na:
- trudną sytuację życiową, rodzinną, mieszkaniową
- niepełnosprawność
- zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Uczestnikom projektu zapewniamy m.in.:
- pobyt w Dziennym Domu Senior+ oraz dwa posiłki, w tym jeden ciepły
- transport do miejsca świadczenia usług
- w zależności od potrzeb zajęcia grupowe i indywidualne ze specjalistami: instruktor terapii zajęciowej, pracownik socjalny, fizjoterapeuta, psycholog
- usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne, aktywizacyjno – usprawniające i wspomagające
- imprezy integracyjne i rekreacyjno – turystyczne

Informacji udziela:
Biuro projektu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach
ul. Zawierciańska 16
Telefon 32 6428467 wew. 40 - 41

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-06-25
Data publikacji:2020-06-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:591