Nabór na rzeczoznawcę

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
11 września 2020

Wójt Gminy Klucze informuje, że do 25 września 2020 roku w Urzędzie Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, przyjmowane będą wnioski osób chętnych do powołania na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 r. nr 142 poz. 1161).

 Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:

 posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub

 • ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 • ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 • ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 • mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Klucze,

 – i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną
w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

 Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres do korespondencji,
 • informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
 • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,
 • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Druki wniosków i oświadczeń są do pobrania poniżej oraz w tutejszym Urzędzie

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki i Rozwoju (pok. 308) lub telefonicznie pod nr tel. 32 6428508  wew. 57

 

 • Do pobrania (pod treścią ogłoszenia):
 • Wniosek
 • Oświadczenie
 • Klauzula RODO

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-11
Data publikacji:2020-09-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:114