Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Klucze

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
15 września 2020

Biuro Rady Gminy Klucze informuje, że 21.09.2020 r. o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Klucze.

Proponowany Porządek Obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocność obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji z dnia 06.07.2020 oraz z dnia 05.08.2020.
 4. Omówienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klucze za I półrocze 2020r oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze za I pół 2020.
 5. Omówienie projektów uchwał w sprawach:

- zmian uchwały budżetowej na 2020r.

- zmiany uchwały Nr XIX/130/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 23.12.2019r. w sprawie przyjęcia  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2020-2027.

-określenie średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Klucze na rok szkolny 2020/2021

-wyznaczenia przedstawiciela do Związku Komunalnego ,, Komunikacja Międzygminna’’ w Olkuszu.

- przyjęcia regulaminu projektu pn. ,, Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski’’ finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małoposkiego na lata 2014-2020.

-wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 2135 o pow. 0,0850 ha położoną w Chechle.

 1. Sprawy bieżące.
 2. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Gmina Klucze

  Gmina Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-15
Data publikacji:2020-09-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:114