Gmina Klucze

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego - 30 sierpnia 2016 r.

6 października 2016

Głównym punktem zebrania był wybór przewodniczącego Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczącą została wybrana Anna Konieczniak.

Obecny skład rady prezentuje się następująco:
Anna Konieczniak - przewodnicząca
Kamil Wołek - zastępca
Jacek Grzanka  - sekretarz
Członkowie:
Iwona Walnik
Małgorzata Gut - Pasich
Ryszard Kamionka
Adam Garus

W trakcie spotkania podjęto dyskusję na temat pozafinansowej formy współpracy Gminy z NGO, jaką jest z udostępnianie lokali organizacjom pozarządowym podejmującym działania projektowe. Omówiono również kwestię organizacji Forum Organizacji Pozarządowych wraz z konkursem na najbardziej aktywne stowarzyszenie, Lokalnego Lidera, czy wolontariusza. Został poruszony temat promocji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w środowisku lokalnym oraz aktualizacji zakładki na stronie Gminy Klucze związanej z organizacjami pozarządowymi.

Podejmowane przez radę tematy służą integrowaniu i wzmacnianiu współpracy pomiędzy organizacjami i gminą, promowaniu aktywności obywatelskiej i profesjonalizacji NGO.

Kolejne spotkanie zaplanowano na środę 28 września 2016 o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-10-06
Data publikacji:2016-10-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:4038