Gmina Klucze

Konsultacje społeczne dotyczące BUDOWY HALI SPORTOWEJ w Kluczach

6 lutego 2018

Wójt Gminy Klucze zaprasza mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących BUDOWY HALI SPORTOWEJ w Kluczach. Zadecydujmy wspólnie o tym, jak będzie wyglądać hala i jej otoczenie, miejsce, z którego będą korzystać mali i dorośli mieszkańcy Gminy Klucze! 

 

Lokalizacja hali sportowej została zaplanowana przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach.

 

 

Opinie i uwagi w w.w. sprawie można składać w następujący sposób:

O terminach spotkań otwartych, na które zostaną zaproszeni mieszkańcy Gminy Klucze, będziemy na bieżąco informować

na stronie internetowej.

 

 

OPIS FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Na podstawie projektu

PEŁNA TREŚĆ OPISU – PATRZ ZAŁĄCZNIK: OPIS ARCHITEKRURA i WYPOSAŻENIE

 

PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Zaprojektowany  budynek będzie spełniać funkcję użytkową przyszkolnej sali sportowej wraz z widownią. Zakłada się, że obiekt będzie także wykorzystywany jako obiekt sportowy dla potrzeb gminy.

PODZIAŁ OBIEKTU i PRZEZNACZENIE POMIESZCZEŃ 

Nowy obiekt to budynek niepodpiwniczony,  jednokondygnacyjny w części sali sportowej i dwukondygnacyjny w części zaplecza socjalnego.

 

Główna sala sportowa

Zasadniczym elementem jest główna sala sportowa na parterze, o wymiarach: 23x42 m i wysokości od 7,15 do 10,70 m, przy czym wysokość użytkowa 

(w obrysie boisk) wynosi 7,20 m. 

Przeznaczenie: dla gier zespołowych oraz dla ćwiczeń gimnastycznych.

Przyjęto, że w sali sportowej będzie możliwe przeprowadzenie rozgrywek w następujących dyscyplinach: piłka ręczna, siatkówka, koszykówka. Strefy dla poszczególnych dyscyplin będą oznaczone liniami. Na potrzeby gier zespołowych będzie przygotowane wyposażenie stałe i ruchome (w tym dodatkowe tablice z koszami dla ćwiczących rzuty do kosza).

Oprócz tych trzech dyscyplin sportowych w sali będzie można prowadzić zajęcia  sportowe, głównie przewidziane w programach szkolnych, przede wszystkim zajęcia gimnastyczne i ogólnorozwojowe. 

Z gier zespołowych można wykorzystać salę np. do futsalu (piłka nożna halowa pięcioosobowa), badmintona lub tenisa (po odpowiednim przystosowaniu).

Jeśli chodzi o ćwiczenia gimnastyczne, to wyposażenie można podzielić na stałe (drabinki, krata) i ruchome (skrzynie gimnastyczne, ławki gimnastyczne, materace, odskocznie).

Do stałych elementów wyposażenia głównej sali sportowej zalicza się także tablicę wyników, kotary przedzielające salę na trzy części i siatki  ochronne. Proponuje się także wyposażyć salę w trybuny rozsuwane dla powiększenia widowni w czasie meczu (w koszykówkę lub siatkówkę) oraz dla przeprowadzenia zebrań uczniów szkoły.

Należy przyjąć, że elektroniczna tablica wyników (typ  tzw. szkolny) powinna obsługiwać wszystkie gry halowe, wyświetlać 24 znaki jednocześnie, wyświetlać nazwy zespołów i ewentualnie reklamy.

 

Sala pomocnicza.

Zaprojektowana na piętrze sala pomocnicza o wymiarach 10,70x6,90 m, służyć będzie do zajęć ruchowych i siłowych.

Przyjęto dwie grupy wyposażenia: dla prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych oraz dla wykonywania ćwiczeń siłowych i ruchowych.

Zestaw urządzeń można dostosować do konkretnych potrzeb i założeń  dotyczących wykorzystania sali.

Elementy wyposażenia zlokalizowano wzdłuż ścian, rezerwując centralną część sali na zajęcia ruchowe, np. aerobik, taniec.

 

Dla potrzeb obu sal (głównej i pomocniczej) zapewniono zaplecze socjalne w postaci trzech zespołów szatni z natryskami, uzupełnionych zapleczem magazynowym.

 

Pomieszczenia pomocnicze:

Magazyny sprzętu sportowego, gabinet i pomieszczenie organizacji sportowej, gabinet lekarza, szatnia dla widzów.

Przebieralnie dla zawodników (uczniów - w przypadku zajęć szkolnych), posiadające dostęp umywalni (natrysków) i sanitariatów, wyposażenie: szafki na ubrania, ławki.

 

Przewidziano ponadto:

Windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych 

Wybudowanie łącznika prowadzącego do istniejącej szkoły,

Kotłownię gazową i pomieszczenie techniczne (rozdzielnia elektryczna).

Korytarz piętra połączony będzie przestrzennie z salą poprzez widownię,

zaprojektowaną w formie trybun dwurzędowych na 138  miejsc siedzących.

Korytarz przyległy do widowni pozwala zwiększyć tę ilość o dodatkowe 70-100 miejsc stojących.

 

 WIĘCEJ - PATRZ ZAŁĄCZNIK: OPIS ARCHITEKRURA i WYPOSAŻENIE

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Gmina Klucze

    Gmina Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-06
Data publikacji:2018-02-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:2149