Kluczewska era komputera - Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń!

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
4 października 2018

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych, 16 godzinnych szkoleniach komputerowych, z których mogą skorzystać mieszkańcy gminy Klucze w wieku powyżej 25 lat. Szkolenia odbywają się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach w systemie popołudniowym oraz weekendowym. Wszystko w ramach projektu „Kluczewska era komputera” realizowanego przez Gminę Klucze ze środków Funduszy Europejskich.

 

 

 

KLUCZEWSKA ERA KOMPUTERA

 

Projekt „Kluczewska era komputera” realizowany przez Gminę Klucze sfinansowany jest ze środków Funduszy Europejskich.

  

Cel projektu: Podniesienie  kompetencji cyfrowych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród osób, które ukończyły 25 rok życia z terenu Gminy Klucze.

Wartość projektu: 139 930,00 zł

Czas realizacji projektu: wrzesień 2018-luty 2019


Zapraszamy do udziału w bezpłatnych, 16 godzinnych szkoleniach komputerowych mieszkańców w wieku powyżej 25 lat zamieszkujących Gminę Klucze.

Szkolenia odbywają się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach w systemie popołudniowym oraz weekendowym.

Istnieje możliwość wyboru modułu szkoleniowego w zależności od zainteresowań i potrzeb.


Kontakt: email: kluczewskaerakomputera@wp.pl

Biuro projektu: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach


PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Oświadczenie o miejscu zamieszkania


 

 

Moduły szkoleniowe:

Rodzic w Internecie:

Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany jest do rodziców/opiekunów. Poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Celem szkolenia jest pokazanie rodzicom dwóch stron Internetu, tej przyjaznej dzieciom i tej stanowiącej dla nich zagrożenie. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci. Nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych.

Terminy 16 godzinnych szkoleń do wyboru:

Grupa 1 – 17, 19, 20 październik

Grupa 2 – 8, 9, 10 listopad

Grupa 3 – 21, 23 ,24 listopad

Grupa 4 – 28, 30, 1 listopad / grudzień

Grupa 5 – 13, 14 ,15 grudzień

Grupa 6 – 10, 11 ,12 styczeń

Grupa 7 – 28, 29, 31, 4 styczeń / luty

Grupa 8 – 7, 8, 9 luty

Grupa 9 – 14, 15, 16 luty

Zajęcia od poniedziałku do piątku rozpoczynają się od godziny 16.30, w soboty od godziny 9.00.

 

Mój biznes w sieci:

Moduł „Mój biznes w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla osób przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Kursanci nauczą się jak przez Internet założyć własną działalność i załatwiać większość spraw z nią związanych. Uczestnicy poznają jak można wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności poznają dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Na szkoleniu zostanie też poruszona kwestia zagrożeń płynących z sieci i praw autorskich. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

Terminy 16 godzinnych szkoleń do wyboru:

 Grupa 10 – 22, 23, 24, 29 październik

Grupa 11 – 5, 6, 7, 12 listopad

Grupa 12 – 21, 22 ,23 luty

Zajęcia od poniedziałku do piątku rozpoczynają się od godziny 16.30, w soboty od godziny 9.00.

 

Moje finanse i transakcje w sieci:

Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Na szkoleniu przedstawione zostaną aspekty dotyczące bezpieczeństwa transakcji w Internecie oraz jak krok po kroku otworzyć konto, zarządzać nim i dokonywać płatności. Zostanie omówiony również profil zaufany i zagadnienia e-administracji.  Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

Terminy 16 godzinnych szkoleń do wyboru:

Grupa 13 – 25, 26, 27 październik

Grupa 14 – 15, 16, 17 listopad

Grupa 15 – 15, 16, 17, 18 styczeń

Zajęcia od poniedziałku do piątku rozpoczynają się od godziny 16.30, w soboty od godziny 9.00.

 

Działam w sieciach społecznościowych:

Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Terminy 16 godzinnych szkoleń do wyboru:

Grupa 16 – 3, 5, 10, 12 grudzień

Grupa 17 – 22, 23, 24, 25 styczeń

Grupa 18 – 30, 1, 2 styczeń / luty

Zajęcia od poniedziałku do piątku rozpoczynają się od godziny 16.30, w soboty od godziny 9.00.

 

Tworzę własną stronę internetową (blog):

Moduł „Tworzę własną stronę internetową” przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

 

Termin 16 godzinnego szkolenia:

Grupa 19 – 11, 12, 13, 18 luty

Zajęcia od poniedziałku do piątku rozpoczynają się od godziny 16.30, w soboty od godziny 9.00.

 

Rolnik w sieci:

Moduł „Rolnik w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR.

Termin 16 godzinnego szkolenia:

 Grupa 20 – 3, 4, 5 styczeń

Zajęcia od poniedziałku do piątku rozpoczynają się od godziny 16.30, w soboty od godziny 9.00.

 

Kultura w sieci dla wszystkich:

Moduł „Kultura w sieci dla wszystkich” przeznaczony jest dla tych, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł.

Termin 16 godzinnego szkolenia:

 

Grupa 21 – 6, 7, 8 grudzień

Zajęcia od poniedziałku do piątku rozpoczynają się od godziny 16.30, w soboty od godziny 9.00.


Planowane efekty projektu:

Mieszkańcy Gminy Klucze powyżej 25 roku życia w wyniku udziału w projekcie nabędą podstawowe kompetencje cyfrowe według potrzeb i zainteresowań, tj:

  • Wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej; Wyszukiwanie informacji o towarach, usługach; Wysyłanie odbieranie poczty elektronicznej; Korzystanie z serwisów społecznościowych; Instalowanie oprogramowania lub aplikacji; Zmienianie ustawień dowolnego oprogramowania; Korzystanie z oprogramowania do edytowania zdjęć, plików video lub audio; Założenie konta ePUAP i profilu zaufanego; Użycie profilu zaufanego w co najmniej 1 e-usłudze; Umieszczanie na stronie internetowej stworzonych przez siebie tekstów, zdjęć, muzyki, filmów, oprogramowania; Instalowanie oprogramowania lub aplikacji; Przenoszenie plików między komputerami/urządzeniami.
  • Osoby, które zdobędą umiejętności cyfrowe, zyskają je również po to, by intensywniej angażować się w działania ważne dla rozwoju gminy, zapisane w lokalnych strategiach i politykach. Nabycie kompetencji cyfrowych przez mieszkańców pozwoli na usprawnienie funkcjonowania instytucji publicznych, a w dłuższej perspektywie czasowej –na optymalizację kosztów działalności przedsiębiorstw prowadzących działalność opartą na internetowych kanałach sprzedaży, komunikacji i dystrybucji. Skutkować to będzie możliwością uzyskania znacznych oszczędności przez poszczególne podmioty. Wśród korzyści płynących dla Gminy z realizacji projektu można wyróżnić także:

– zwiększenie udziału w życiu społecznym potęgowane rosnącym wykorzystywaniem i udostępnianiem usług cyfrowych i rynku internetowego,

– obniżenie kosztów funkcjonowania życia codziennego, poprzez ograniczenie wydawania środków pieniężnych np. na zdobywanie wykształcenia i nowych umiejętności, naukę i rozszerzanie zainteresowań,

– dostęp do różnorodnych usług i komunikacji elektronicznej pozwoli ograniczyć np. koszty użycia telefonów i energii, umożliwi załatwianie spraw formalnych np., przez elektroniczne biura podawcze w urzędach i instytucjach publicznych.

  • Na zakupionym w ramach projektu sprzęcie będzie realizowane podnoszenie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Klucze, zarówno dla pracowników w szkołach jak i nieformalnych grup, które z własnej inicjatywy będą chciały podnosić kompetencje cyfrowe. Jako wartość dodana po realizacji projektu – Gmina będzie dysponować wyszkolonymi instruktorami na swoim terenie, dysponującymi gotowymi scenariuszami szkoleń do wykorzystania w przyszłości oraz odpowiednim sprzętem komputerowym.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-10-04
Data publikacji:2018-10-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:1454