Gmina Klucze

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Klucze

10 kwietnia 2019

16 kwietnia o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Klucze (sala na parterze) odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Klucze.

Porządek obrad komisji:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocność obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji.

3. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Gminy Klucze za 2018r.

4.  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

5. Przedstawienie Zasobów  Pomocy Społecznej w Gminie Klucze.

6. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

-ustalenia wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w sołectwie Ryczówek.

-przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klucze w 2019r.

-wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na kolejny czas oznaczony z dotychczasowym dzierżawcą.

- zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach uchwalonego uchwałą Rady Gminy Klucze nr XXXVI/197/2013 z dnia 27 marca 2013r.

-przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Klucze na lata 2019-2021.

- zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2019.

 -zmiany uchwały Nr III/28/20018 Rady Gminy Klucze z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2019-2026,

- udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego,

- udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Małopolskiego.

7. Sprawy bieżące komisji:

-Zastosowanie bonifikaty przy dokonywaniu jednorazowej wpłaty-opłaty za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności. ( Informacja)

- wniosek o udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Raciechowice.

8. Zamknięcie posiedzenia  komisji.

  

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Gmina Klucze

    Gmina Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-04-10
Data publikacji:2019-04-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:591