Gmina Klucze

Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowskiej oraz jego promocja

Logotypy: program operacyjny, Małopolska, Unia Europejska.

Pustynia Błędowska nazywana „Fenomenem polskiego krajobrazu” powstała w wyniku gwałtownych działań zarówno przyrody, jak i człowieka. W taki sposób zrodził się niezwykły ekosystem napiaskowy, otulony zewsząd lasami i przecięty doliną rzeki Biała Przemsza. Powstało miejsce tak cenne, nie tylko dla okolicznych mieszkańców, ale i dla całej Wspólnoty Europejskiej, iż w oparciu o Dyrektywę Siedliskową utworzono na tym terenie obszar Natura 2000. W załączniku pierwszym w/w Dyrektywy znalazły się dwa siedliska napiaskowe występujące na Pustyni Błędowskiej: wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi oraz ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe, określone jako siedlisko priotytetowe. Program Natura 2000 stał się ponadto narzędziem do rozpoczęcia skomplikowanego procesu ochrony zanikających od pewnego czasu muraw napiaskowych, zagrożonych przez wkraczanie roślinności leśnej na piaszczyste podłoże Pustyni Błędowskiej. Aby ochronić to, co na tym obszarze najcenniejsze  oraz w odpowiedni sposób wypromować i zaprezentować turystom, podjęto różne działania. Jednym z nich jest realizacja niniejszego projektu.

ZOBACZ AKTUALNOŚCI NA DOLE STRONY!

 Pustynia Błędowska wzgórze Czubatka

Podstawowe informacje:

Obszar projektu: ok. 300 ha południowej części obszaru Natura 2000 PLH120014 Pustynia Błędowska

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 30-11-2015

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 29-12-2017

Budżet projektu: 1 958 599,97 zł, w tym:

 

Cel projektu: Zwiększanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej: 2330 – wydm śródlądowych z murawami napiaskowymi oraz priorytetowego siedliska *6120 – ciepłolubnych, śródlądowych muraw napiaskowych (Koelerion glaucae)  oraz budowa zielonej infrastruktury.

 

Główne zadania projektu polegać będą na:

 w tym:

- Inwentaryzacji nowych stanowisk obcych gatunków inwazyjnych roślin - Realizacja działania będzie polegać na przeprowadzeniu dorocznych eksperckich wizji terenowych, których celem jest opracowanie aktualnej listy obcych gatunków inwazyjnych roślin wraz z wykazem stanowisk oraz podaniem liczebności osobników na każdym stanowisku. Inwentaryzacja przeprowadzona zostanie na obszarze 160 ha

 - Usunięcie  zinwentaryzowanych obcych gatunków inwazyjnych roślin z pow. 160 ha - Przeprowadzenie działania polegać będzie na ręcznym lub mechanicznym eliminowaniu  zinwentaryzowanych roślin inwazyjnych.

- Utrzymanie ekologiczne pól deflacyjnych na terenie Pustyni Błędowskiej na pow. 140 ha -  W celu zahamowania wkraczania sukcesji roślinnej na pola deflacyjne przeprowadzone zostanie raz do roku, w okresie jesiennym, przeoranie całej ich powierzchni i w razie konieczności oczyszczenie z roślinności, która zdążyła się na nich zasiedlić.

 

 

Logotypy: program operacyjny, Małopolska, Unia Europejska. 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Artykuły

Zakończenie prac terenowych na Pustyni Błędowskiej

Przejdź do - Zakończenie prac terenowych na Pustyni Błędowskiej

W lipcu na Pustyni Błędowskiej zakończono prace terenowe, prowadzone w ramach projektu pn.: „Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowskiej oraz jego promocja”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

17 października 2017
Czytaj więcej o: Zakończenie prac terenowych na Pustyni Błędowskiej

Ochrona bioróżnorodności Pustyni Błędowskiej

Przejdź do - Ochrona bioróżnorodności Pustyni Błędowskiej

W tym roku na południowej części Pustyni Błędowskiej rozpoczęły się prace, których celem jest usunięcie odrostów gatunków roślin wprowadzonych przed laty sztucznie przez człowieka. Jest to kolejny etap zleconych przez Gminę Klucze prac, przywracających na pustyni odpowiednie warunki siedliskowe roślinności napiaskowej.

5 maja 2017
Czytaj więcej o: Ochrona bioróżnorodności Pustyni Błędowskiej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-09-13
Data publikacji:2016-09-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Tomsia
Liczba odwiedzin:4548