Gmina Klucze

Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze

 

Gmina Klucze realizuje projekt pn. „Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze”. Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Klucze

Kryterium decydującym o możliwości objęcia danej szkoły wsparciem w ramach projektu, były wyniki w roku szkolnym 2014/2015 ze sprawdzianu po 6 klasie z matematyki, na poziomie poniżej średniej wojewódzkiej dla szkół podstawowych oraz wyniki z egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno- przyrodniczej z zakresu z matematyki lub przedmiotów przyrodniczych, na poziomie poniżej średniej wojewódzkiej.

Celem głównym projektu jest: rozwój kompetencji kluczowych 445 uczniów szkół Gminy Klucze oraz wzrost kompetencji 80 nauczycieli szkół w zakresie kompetencji cyfrowych oraz nauczania metodą eksperymentu.

 

Zakres projektu obejmuje:


Zajęcia edukacyjne (wyrównawcze i rozwijające) z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, informatyki oraz wyjazdy edukacyjne dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie edukacji oraz nauczania metodą eksperymentu, doposażenie szkół, w tym:  doposażenie pracowni przedmiotowych matematyczno-przyrodniczych w pomoce dydaktyczne oraz, co najistotniejsze - doposażenie pracowni informatycznych.

Wartość projektu: 2 076 162 PLN

Otrzymane dofinansowanie (95%): 1 972 354 PLN

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2017 r. – 31 maja 2019 r.

W ramach projektu planowane są następujące formy wsparcia:

Do udziału w projekcie zapraszamy uczennice/uczniów oraz  nauczycielki/nauczycieli: 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż I rekrutacja do projektu „Klucze do sukcesu- rozwój

kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze”

prowadzona będzie od 1 września do 30 września 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi!

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-08-21
Data publikacji:2017-08-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:1158