Organizacje pozarządowe

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.2.2020 Wójta Gminy Klucze z dnia 07 stycznia 2020 r.

W sprawie:        ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

7 stycznia 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR OR.0050.2.2020 Wójta Gminy Klucze z dnia 07 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.94.2019 Wójta Gminy Klucze z dnia 16.12.2019 r. w sprawie przyznania wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2020.

18 grudnia 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Wieloletni Program Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr XVI/118/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020-2024.

2 grudnia 2019

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr XVI/117/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020. Treść uchwały znajduje się w załączonym dokumencie. 

2 grudnia 2019

Informacja o naborze wniosków

Wójt Gminy Klucze informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2020.

Wójt Gminy Klucze informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o

przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju

sportu na rok 2020.

 

18 listopada 2019
Czytaj więcej o: Informacja o naborze wniosków

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Przeprowadzenie konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi.

4 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Klucze
Data utworzenia:2015-07-13
Data publikacji:2015-07-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Wołek
Liczba odwiedzin:87119