Organizacje pozarządowe

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.31.2019 Wójta Gminy Klucze z dnia 22.03.2019r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.31.2019
Wójta Gminy Klucze
z dnia 22.03.2019r.

 

w sprawie:     powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 roku

 

22 marca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR OR.0050.31.2019 Wójta Gminy Klucze z dnia 22.03.2019r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.22.2019 WÓJTA GMINY KLUCZE z dnia 01 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.22.2019

WÓJTA GMINY KLUCZE

z dnia 01 marca 2019 r.

 

w sprawie:      wyboru ofert w  konkursie na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

1 marca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR OR.0050.22.2019 WÓJTA GMINY KLUCZE z dnia 01 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.21.2019 Wójta Gminy Klucze z dnia 27.02.2019 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.21.2019
Wójta Gminy Klucze
  z dnia 27.02.2019 r.

 

w sprawie:        powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm. ) w zw. z art. 15 ust  2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Klucze z dnia 23 lutego 2012 roku Nr OR.0050.14.2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych, zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Klucze Nr OR.0050.37.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku

 

 

27 lutego 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR OR.0050.21.2019 Wójta Gminy Klucze z dnia 27.02.2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.2.2015 Wójta Gminy Klucze z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Kluczach oraz ustalenia regulaminu jej działania

15 lutego 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Powołanie członków Gminnej Rady Sportu w Kluczach II kadencji

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze Nr OR 0050.16.2019

15 lutego 2019
Czytaj więcej o: Powołanie członków Gminnej Rady Sportu w Kluczach II kadencji

Konkurs ofert na zadania publiczne - sport

Wójt Gminy Klucze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

5 lutego 2019
Czytaj więcej o: Konkurs ofert na zadania publiczne - sport

Wybór ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Klucze
Data utworzenia:2015-07-13
Data publikacji:2015-07-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Wołek
Liczba odwiedzin:87493