Posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Klucze

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
21 lipca 2021

Biuro Rady informuje, że w dniu  26.07.2021r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Klucze (sala-parter) odbędzie się Posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Klucze.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocność posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Omówienie projektów uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały Nr XXIII/157/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klucze;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu niezabudowanych nieruchomości w Kwaśniowie Górnym  wchodzących w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Klucze;
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiących działki nr 2086 i 2087/1 położone w Rodakach.
 1. Omówienie petycji Pana F.J. w sprawie odstąpienia od budowy obwodnicy.
 2. Sprawy bieżące komisji.
 3. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Podstawa  prawna  zwolnienia z pracy: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713).

Z uwagi na wprowadzony w kraju stan epidemii związany z koronawirusem prosimy uczestników posiedzenia  Rady Gminy Klucze o zakrycie ust i nosa oraz o zachowanie odległości od siebie 1,5 m.

 

            Przewodniczący Komisji                                                 Przewodniczący Komisji

                  (-) Marcin Grojec                                                             (-)   Aneta Oleksy

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Herb Gminy Klucze

  Herb Gminy Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-07-21
Data publikacji:2021-07-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Magda Moroń
Liczba odwiedzin:125