Sesja Rady Gminy Klucze

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
11 października 2021

Biuro Rady informuje, że w dniu  13.10.2021r. o godz. 15.00 odbędzie się SESJA Rady Gminy Klucze. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocność obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie  uchwał w sprawach:

- uchylenia uchwały nr XLII/256/ 2021 z 26.03.2021r w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej część działki nr 314 w Golczowicach i wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy.

- metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości z zabudowie jednorodzinnej na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli lokali w zabudowie wielolokalowej na którym zamieszkują mieszkańcy.

- zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

- zmiany uchwały nr XXIII/157/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2020 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klucze.

-zmiany uchwały budżetowej na 2021rok.

- przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2021-2031.

 1. Sprawy bieżące Rady.
 2. Wnioski i zapytania Radnych.
 3. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

        (-) Bogusław Paś

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Herb Gminy Klucze

  Herb Gminy Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-10-11
Data publikacji:2021-10-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Magda Moroń
Liczba odwiedzin:439