Ilość wyświetleń: 3372

Wykaz inwestycji dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych


Odsłuchaj

Powrót
Flaga i godło RP, napis dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Inwestycje dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

 1. Modernizacja dróg dojazdowych do pól ul. Polna działka nr 453 w miejscowości Cieślin o długości 420m, ”Przełajka” działka nr 478/5, 729 w miejscowości Kwaśniów Dolny w km 0+000-0+097,5 i 0+117,7-0+420 o długości 339,8 m
  Dofinansowanie z RFIL: 178 365,98 zł, całkowita wartość inwestycji: 208 365,98 zł;
 2. Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Kolbarku
  Dofinansowanie z RFIL: 130 000,00 zł, całkowita wartość inwestycji: 269 750,00 zł;
 3. Modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowości Ryczówek i Cieślin w Gminie Klucze
  Dofinansowanie z RFIL: 748 466,40 zł, całkowita wartość inwestycji: 3 757 850,05 zł;
 4. Budowa drogi dojazdowej na Różę Wiatrów
  Dofinansowanie z RFIL: 461 634,02 zł, całkowita wartość inwestycji: 601 400,00 zł;
 5. Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury ”Papiernik”
  Dofinansowanie z RFIL: 1 751 688,12 zł, całkowita wartość inwestycji: 8 108 160,02 zł;
 6. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach
  Dofinansowanie z RFIL: 4 000 000,00 zł, całkowita wartość inwestycji: 10 655 409,66 zł.

Łączna kwota dofinansowania RFIL wszystkich inwestycji: 7 314 757,00 zł

Łączna całkowita kwota wszystkich inwestycji: 23 565 335,71 zł