Ilość wyświetleń: 1138

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO PN.: „JA TEŻ DBAM O ŚRODOWISKO”


Odsłuchaj

Powrót
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

12 października 2022

Komisja Konkursowa w dniu 11.10.2022 r. wyłoniła laureatów Konkursu Plastycznego pn. „Ja też chronię środowisko”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Klucze.

Do konkursu zgłoszonych zostało w sumie 139 prac, w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I -III i klasy IV -VIII.

Poniżej podano oficjalne wyniki Konkursu:

Kategoria wiekowa: klasy I – III:

-       Nagroda za zajęcie I miejsca – Stanisław Niedźwiedzki, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach;

-       Nagroda za zajęcie II miejsca – Alicja Mosur, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu;

-       Nagroda za zajęcie III miejsca – Amelia Polakiewicz, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach;

Wyróżnienia: Aleksandra Murdzek - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach, Solomia Stetsko - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach, Patryk Kwiatkowski - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach, Maria Michta - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu.

 

Kategoria wiekowa: klasy IV – VIII:

-       Nagroda za zajęcie I miejsca – Jagoda Skrzypczak, Szkoła Podstawowa w Chechle;

-       Nagroda za zajęcie II miejsca – Natalia Pokwap, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu;

-       Nagroda za zajęcie III miejsca – Emilia Polakiewicz, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach;

Wyróżnienia: Alina Kurkowska - Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej  w Kwaśniowie Dolnym, Bartłomiej Świda - Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Bydlinie, Aleksander Barakomski - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach, Michał Struzik - Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego  w Bydlinie.

            Komisja Konkursowa zwraca uwagę na bardzo wysoki i wyrównany poziom wszystkich nadesłanych prac konkursowych. Wyłonienie laureatów oraz przyznanie wyróżnień było bardzo trudne i wymagało szczegółowego przeanalizowania. Przy wyborze sprawdzano zgodność pracy z Regulaminem Konkursu oraz oceniano walory artystyczne i estetyczne, przekaz pracy, ukryte emocje i przemyślenia. Ponadto oceniano ekologiczne podejście do wybranych elementów pracy.

            Organizatorzy Konkursu pragną serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za ich wkład włożony w przygotowanie prac konkursowych. Szczególnie ważne dla nas jest to, że zechcieli się podzielić swoimi obawami o przyszłość naszej planety, przekazać, co im przeszkadza i co chcieliby zmienić. Gratulujemy postawy i wiedzy!!!

            Konkurs Plastyczny pn.: „Ja też dbam o środowisko” był realizowany pod patronatem Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, jako jedno z zadań projektu pn.: „Gmina Klucze dba o dobry klimat”, dofinansowanego w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja ekologiczna” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Celem konkursu było kształtowanie odpowiednich postaw, zachowań i działań proekologicznych związanych z ochroną środowiska wśród najmłodszej części społeczeństwa. Zadaniem uczestników było przygotowanie plakatu, za pomocą którego przedstawią sposób dbania o Naszą wspólną planetę.

            Jednocześnie informujemy, że uroczyste wręczenie nagród dla laureatów i uczestników wyróżnionych odbędzie się podczas wernisażu nagrodzonych prac w piątek 21 października 2022 r, w Domu Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu, o godzinie 17.30.