Wybory 2023

WIADOMOŚCI z KATEGORII:

Wybory 2023


Odsłuchaj

Powrót

POSTANOWIENIE NR 197/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 03 października 2023 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Przejdź do artykułu

INFORMACJA

DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Przejdź do artykułu

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

POSTANOWIENIE NR 185/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Przejdź do artykułu

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych

dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023.

Przejdź do artykułu

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 18 września 2023 r.

Przejdź do artykułu

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Klucze

Wójt Gminy Klucze podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

Przejdź do artykułu

UCHWAŁA NR 50/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach

Przejdź do artykułu

Obwieszczenie PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 1

Przejdź do artykułu

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Przejdź do artykułu

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa

Przejdź do artykułu

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 r.

Głosowanie odbędzie się 15 października 2023 r. między godziną 7:00 a 21:00 Link: https://wybory.gov.pl/

Przejdź do artykułu