Data publikacji: 2023-11-30

Ilość wyświetleń: 164

Komisja Rady Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

Biuro Rady informuje, że
w dniu 04.12.2023 r. 
o godzinie 14:30
odbędzie się
wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Klucze

Proponowany Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocność obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie projektu budżetu Gminy Klucze na 2024 r. - jednostki organizacyjne oraz Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury.
- omówienie wieloletniej prognozy finansowej gminy Klucze na lata 2024-2034;
- opinie komisji Oświaty i Budżetu.
4. Sprawy bieżące.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.


  Przewodniczący Komisji                                             Przewodniczący Komisji
    (-) Marcin Grojec                                                               (-) Aneta Oleksy