Data publikacji: 2024-02-20

Ilość wyświetleń: 216

Warsztaty integrujące dla KGW


Odsłuchaj

Powrót

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” bardzo serdecznie zaprasza koła gospodyń wiejskich z obszaru działania LGD „Nad Białą Przemsza” tj. 11 gmin Małopolski w tym: 6 gmin powiatu olkuskiego: Bolesław Bukowno, Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom oraz 5 gmin powiatu krakowskiego: Iwanowice, Jerzmanowice-Przegania, Krzeszowice, Skała, Sułoszowa na wydarzenie, które odbędzie się w dniu 6 marca 2024r. o godzinie 15.00 w Domu Kultury w Kluczach. Miło nam poinformować, iż od 2022 roku do naszej LGD dołączyły 4 gminy powiatu krakowskiego tj: Iwanowice, Jerzmanowice-Przegania, Skała oraz Sułoszowa.

Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do integracji i wzajemnego poznania się oraz nawiązania dalszej mamy nadzieję jak najlepszej współpracy.

Podczas spotkania uczestniczące w nim panie będą mogły w inny sposób spojrzeć na tradycję swojego regionu oraz poznać nowe metody wykorzystania tradycyjnego lokalnego wzornictwa mających na celu łączenie dizajnu z tradycją. Celem zaplanowanych warsztatów jest zachęcające KGW do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Tradycje regionu odgrywają ważną rolę w rozwoju obszaru działania LGD „Nad Białą Przemszą”. Kultura i tradycje lokalne są integralną częścią tożsamości społeczności i mają wpływ na wiele aspektów życia, w tym na gospodarkę, edukację, turystykę, a także na rozwój społeczny i ekonomiczny regionu. Dlatego też w celu dalszego wspierania tradycji regionu oraz zachęcenia do aktywnego i twórczego udziału w kulturze Stowarzyszenie postanowiło zorganizować bezpłatne, ogólnodostępne wydarzenie z udziałem członkiń KGW działających na terenie LGD.

Wydarzenie rozpocznie panel dyskusyjny na temat możliwości rozwoju obszaru z wykorzystaniem tradycji regionu. Następnie w ramach wydarzenia zaplanowano organizację trzech warsztatów o tematyce:

Tradycje regionu a rozwój turystyki

Tradycje regionu a rozwój przedsiębiorczości

Tradycje regonu a rozwój społeczny

Podczas wydarzenia omówione zostaną również możliwości dofinansowania różnego rodzaju inicjatyw poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” oraz za pośrednictwem innym organizacji/funduszy.

Podczas spotkania chcielibyśmy zaprosić uczestniczące w nim panie do organizacji wspólnego stoiska reprezentującego daną gminę, na którym mogłyby zaprezentować swoją twórczość w tym rękodzieło oraz kulinaria.

Ponadto istnieje możliwość zaprezentowania swojej twórczości przez zainteresowane Koła na scenie podczas wydarzenia, w tym celu prosimy o wcześniejsze zgłoszenie w celu włączenia występy w program imprezy.

Termin zgłoszeń: 26 luty 2024r.

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo oraz telefonicznie

biuro@lgdnbp.pl

tel. 32 7242523


„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”