Data publikacji: 2024-04-02

Ilość wyświetleń: 830

Wybory samorządowe 2024. Ważne informacje i wskazówki dla głosujących


Odsłuchaj

Powrót

Już niebawem mieszkańcy polskich miast, miasteczek i wsi ruszą do urn wyborczych, by wskazać swoich kandydatów do rad gmin, powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Nie inaczej będzie w gminie Klucze, dlatego aby przybliżyć mieszkańcom kwestie dotyczące wyborów i rozwiać wątpliwości, co do sposobu głosowania, poniżej zamieszczamy ważne informacje i odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.

Wybory zaplanowane na 7 kwietnia 2024 roku będą kluczowe w ustaleniu zarówno składu rad na wszystkich szczeblach samorządu, jak również we wskazaniu włodarzy, którzy staną się gospodarzami danej gminy lub miasta i będą nimi zarządzać przez kolejne 5 lat, oczywiście wespół z członkami rady.

W dniu wyborów lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 7:00 do 21:00. Aby otrzymać karty do głosowania, konieczne będzie potwierdzenie tożsamości przed członkami komisji wyborczej poprzez okazanie dowodu osobistego lub paszportu. Alternatywnie możliwe będzie także skorzystanie z dowodu osobistego w aplikacji mObywatel. Jednakże należy mieć na uwadze potencjalne problemy techniczne, które mogą wyniknąć z korzystania z aplikacji przez wielu użytkowników jednocześnie.

Ile kart do głosowania i jakie otrzyma mieszkaniec gminy w dniu wyborów?

Mieszkańcy gminy Klucze otrzymają w dniu wyborów 4 karty do głosowania, zawierające listy:

1) kandydatów do rady gminy;

2) kandydatów do rady powiatu;

3) kandydatów do sejmiku województwa;

4) kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Należy przy tym pamiętać, że mieszkańcy gminy Klucze (podobnie jak innych gmin) będą mogli oddać swoje głosy jedynie wówczas, gdy są na tym terenie zameldowani (zamieszkują go na stałe) lub są wpisani na wniosek do rejestru wyborców.

W przypadku pacjentów szpitali, jak Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu, przebywających w placówce w dniu wyborów, będzie to wyglądało w sposób następujący:

  • osoby będące zameldowane na pobyt stały w gminie Klucze, otrzymają 4 karty do głosowania,
  • osoby, które nie są mieszkańcami gminy, ale zamieszkują powiat olkuski, otrzymają 2 karty do głosowania (do rady powiatu i do sejmiku województwa),
  • osoby nie będące mieszkańcami powiatu (a tym samym i gminy), ale zamieszkujące województwo małopolskie, otrzymają tylko kartę do głosowania do sejmiku województwa.

Ile głosów można oddać na każdej z kart?

Na każdej z otrzymanych kart zagłosować można wyłącznie na jednego kandydata spośród wszystkich list.


Kiedy głos będzie ważny?

Głos będzie ważny, jeśli w kratce przy nazwisku danego kandydata postawiony zostanie znak „X” (dwie linie przecinające się).

Na każdej otrzymanej karcie do głosowania, wyborca znajdzie instrukcję, dotyczącą ważności głosu.

Co w sytuacji kiedy kandydat na wójta jest tylko jeden?

W takich przypadkach karta do głosowania również jest wydawana. W gminie Klucze został zarejestrowany tylko jeden kandydat na Wójta i jest nim obecny Wójt Norbert Bień, zatem karta do głosowania będzie zawierała tylko imię i nazwisko tego kandydata oraz dwa pola do wyboru: „TAK” oraz „NIE”.

Kandydat, czyli Norbert Bień, będzie uznany za wybranego, jeśli uzyska więcej niż połowę głosów na TAK. W przypadku, gdy ustawowa ilość głosów będzie mniejsza niż 50%, wyboru wójta dokona Rada Gminy.

Kiedy w wyborach samorządowych nie przeprowadza się głosowania?

Na terenie naszej gminy w okręgu wyborczym nr 3, obejmującym ulice: Zawierciańską, Hardego, Słoneczną, Partyzantów, Dworską, Nową, Studzienną, Rabsztyńską, został zarejestrowany tylko 1 kandydat na radnego – Pan Łukasz Klich. Z uwagi na to, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, obsadzenie mandatu radnego nastąpi bez głosowania.

W związku z powyższym wyborcy w tym okręgu nie otrzymują karty do głosowania na radnego gminy Klucze.

Podobna sytuacja jest w okręgu wyborczym nr 11, obejmującym sołectwo Kwaśniów i Hucisko, gdzie również został zarejestrowany 1 kandydat na radnego – pan Grzegorz Smętek w związku z czym obsadzenie mandatu następuje bez głosowania.

Dodatkowy lokal wyborczy na terenie Klucz

Mieszkańcy Klucz powinni dodatkowo zwrócić uwagę, iż na terenie sołectwa Klucze został utworzony nowy obwód do głosowania (lokal wyborczy), którego siedziba jest zlokalizowana w Pałacyku Dietla na ul. Rabsztyńskiej 1, o czym informowaliśmy tutaj: https://gmina-klucze.pl/pl/szczegoly-aktualnosci/1682. Pod tym linkiem znajdą Państwo także informację dot. granic okręgów wyborczych.

Wszelkie informacje na temat wyborów samorządowych 2024 dostępne są m.in. na stronie: https://mamprawowiedziec.pl/czytelnia/artykul/samorzad-2024-pytania-i-odpowiedzi

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ich treścią, a przede wszystkim do wzięcia udziału w tegorocznych wyborach samorządowych.