Data publikacji: 2022-12-15

Ilość wyświetleń: 673

Informacja dot. kontroli stanu technicznego przewodów kominowych


Odsłuchaj

Powrót

Wójt Gminy Klucze, działając na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm.), w związku z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz.869 z późn. zm.) oraz art.62 prawa budowlanego (Dz.U. z 2021r.poz.2351 tj. zpóźn.zm.), przypomina mieszkańcom Gminy Klucze o obowiązku zapewnienia możliwości, co najmniej raz w roku, przeprowadzania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie, okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057).
Każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych.

W załączeniu komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: