Gmina Klucze

Ponowne konsultacje społeczne w sprawie budowy obwodnicy Klucz

13 sierpnia 2021

Wójt Gminy Klucze podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu  do przeprowadzenia ponownie konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa obwodnicy Klucz w ciągu DW 791”, w związku z uzupełnieniem raportu ooś o dodatkową inwentaryzację przyrodniczą terenu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów i obiektów chronionych.

Materiały dotyczące powyższej sprawy zostały zamieszczone w BIP pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/ugklucze,a,1977825,zawiadomienie-obwieszczenie-o-postepowaniu-administracyjnym-prowadzonym-z-udzialem-spoleczenstwa-obw.html

W ramach konsultacji społecznych w przedmiotowej sprawie można składać uwagi i wnioski w 30-dniowym terminie, tj. od 16 sierpnia 2021r. do 16 września 2021 r. (włącznie). Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie organu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: klucze@gmina-klucze.pl. Zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu określonego w niniejszym obwieszczeniu pozostaną bez rozpatrzenia. 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Herb Gminy Klucze

    Herb Gminy Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-08-13
Data publikacji:2021-08-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Magda Moroń
Liczba odwiedzin:1778