OSTATNIE AKTUALNOŚCI


Aktualności


2024-07-22

OSTRZEŻENIE - burze!


Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu.

2024-07-22

Trwa nabór zgłoszeń do nagrody Amicus Hominum


Nagroda ustanowiona w 2006 roku ma na celu wyróżnienie osób, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Nagroda promuje ideę wolontariatu i ma charakter honorowy.

2024-07-22

Informacja Wójta Gminy Klucze


dot. wykazu nieruchomości w Kwaśniowie Górnym, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.

2024-07-19

Trwa nabór zgłoszeń do 23. edycji Konkursu "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2024"


Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, uczelni oraz instytutów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska.

2024-07-19

OBWIESZCZENIE - dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Klucz w ciągu DW 791”


OBWIESZCZENIE - zawiadomienie dla stron postępowania o dalszych czynnościach - dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Klucz w ciągu DW 791”

2024-07-19

Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa


OBWIESZCZENIE - Przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa obwodnicy Klucz w ciągu DW 791”

Przejdź do wszystkich aktualności
Loga UE