ZGŁASZANIE SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA SZKÓD WYRZĄDZANYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ W UPRAWACH ROLNYCH 

 

SZKODY  WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ W UPRAWACH ROLNYCH  NALEŻY ZGŁASZAĆ BEZPOŚREDNIO DO KOŁA ŁOWIECKIEGO

 

Szkodę należy zgłosić na piśmie - niezwłocznie  w ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia szkody w uprawach rolnych, natomiast w ciągu 14 dni od dnia jej powstania w sadach - właściwemu ze względu na miejsce powstania szkody kołu łowieckiemu.

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie ( Dz. U. 2017.1295  t.j.)

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach oraz płodach rolnych( Dz. U. 2010.45.272)

 

 

KOŁA ŁOWIECKIE – prowadzące gospodarkę łowiecką na terenie Gminy Klucze

KOŁO ŁOWIECKIE „ANTYLOPA”

siedziba koła :  CHECHŁO  ul. Kluczewska  119 a,  32-310 Klucze

taksator do szacowania szkód w uprawach rolnych : Mariusz Kozdroń tel. 792 88 60 28

KOŁO ŁOWIECKIE „KUROPATWA”

z siedzibą w Jaroszowcu

taksator do szacowania szkód w uprawach rolnych : Paweł Gardeła tel. 668 595 757    e-mail: carola8@onet.eu

KOŁO ŁOWIECKIE „ SOKÓŁ”

siedziba koła:  Kokotów  335,  32-020 Wieliczka

KOŁO ŁOWIECKIE „ DIANA”

siedziba koła: Dąbrowa Górnicza  ul. Gołonoska 168, 42 – 523 Dąbrowa Górnicza

KOŁO ŁOWIECKIE „ GRZYWACZ”

siedziba koła : Sosnowiec ul. Wybickiego  3/26 , 41- 219 Sosnowiec

KOŁO ŁOWIECKIE „ DARZ BÓR”

Siedziba koła : Ogrodzieniec ul. 1- go Maja 163, 42-440 Ogrodzieniec

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-07-12
Data publikacji:2017-07-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:13827