Ilość wyświetleń: 298

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych


Odsłuchaj

Powrót

UCHWAŁA NR 211/2023

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023