Ilość wyświetleń: 310

POSTANOWIENIE NR 197/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 03 października 2023 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych


Odsłuchaj

Powrót

POSTANOWIENIE NR 197/2023

Komisarza Wyborczego w Krakowie II

z dnia 03 października 2023 r.

w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -

Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Komisarz Wyborczy

w Krakowie II postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowych Komisjach Wyborczych wymienionych

poniżej osób powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej

Polskiej oraz referendum ogólnopolskiego, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

• gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, OKW 4, Irena Żabicka, zgłoszona przez KKW KOALICJA

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Odwiśle,

• gm. Biskupice, OKW 4, Anna Maria Maj, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam.

Kokotów,

• gm. Zabierzów, OKW 2, Joanna Katarzyna Woźniak, zgłoszona przez KW PRAWO I

SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Balice,

• gm. Gdów, OKW 13, Kacper Latosiński, zgłoszony przez KKW KOALICJA

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Wieliczka,

• gm. Klucze, OKW 4, Ewelina Katarzyna Kmieć, zgłoszona z KW KONFEDERACJA

WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Kwaśniów Dolny,

• gm. Niepołomice, OKW 3, Aleksandra Monika Szewczyk, zgłoszona z KKW KOALICJA

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Niepołomice,

• gm. Wieliczka, OKW 12, Katarzyna Ewa Słonina, zgłoszona z KW SAMOOBRONA, zam.

Kłaj,

• gm. Wieliczka, OKW 27, Barbara Aneta Fąfara, zgłoszona z KW PRAWO I

SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Lednica Górna,

• gm. Radziemice, OKW 4, Aneta Duraj, zgłoszona z KW SAMOOBRONA, zam. Radziemice.

§ 2.

Stwierdza się wstąpienie w skład Obwodowych Komisji Wyborczych wymienionych poniżej osób:

• gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, OKW 4, Beata Kleszcz, zgłoszona przez KKW KOALICJA

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Wilków,

• gm. Biskupice, OKW 4, Paulina Genowefa Palonek, zgłoszona z uzupełnienia składu (Komisarz

Wyborczy), zam. Trąbki,

• gm. Zabierzów, OKW 2, Beata Maria Ziobrowska, zgłoszona z KW PRAWO I

SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Szczyglice,

• gm. Gdów, OKW 13, Radosław Szczepaniak, zgłoszony z KKW KOALICJA

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Janowice,

• gm. Klucze, OKW 4, Ireneusz Mazur, zgłoszony z KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I

NIEPODLEGŁOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Kwaśniów Dolny,

• gm. Niepołomice, OKW 3, Małgorzata Maria Rykowska, zgłoszona z uzupełnienia składu

(Komisarz Wyborczy), zam. Niepołomice,

• gm. Wieliczka, OKW 12, Ewa Janina Burnos, zgłoszona z uzupełnienia składu (Komisarz

Wyborczy), zam. Łapanów,

• gm. Wieliczka, OKW 27, Maciej Franciszek Siemczonek, zgłoszony z KW PRAWO I

SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Wieliczka,

• gm. Radziemice, OKW 4, Klaudia Chmielarska, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA

(uzupełnienie składu), zam. Kościejów

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu na stronie Komisarza

Wyborczego w Krakowie oraz na stronach urzędowych gmin objętych treścią nin. postanowienia.

Komisarz Wyborczy w Krakowie II

Rafał Marek Sobczuk

Załączniki:

1. 03.10 K II.pdf (152KB)