Ilość wyświetleń: 331

ZGŁASZANIE SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH


Odsłuchaj

Powrót
Szkody w uprawach rolnych

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA SZKÓD WYRZĄDZANYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ W UPRAWACH ROLNYCH

SZKODY  WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ W UPRAWACH ROLNYCH  NALEŻY ZGŁASZAĆ BEZPOŚREDNIO DO KOŁA ŁOWIECKIEGO

Szkodę należy zgłosić na piśmie - niezwłocznie  w ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia szkody w uprawach rolnych, natomiast w ciągu 14 dni od dnia jej powstania w sadach - właściwemu ze względu na miejsce powstania szkody kołu łowieckiemu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie ( Dz. U. 2017.1295  t.j.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach oraz płodach rolnych( Dz. U. 2010.45.272)

KOŁA ŁOWIECKIE – prowadzące gospodarkę łowiecką na terenie Gminy Klucze:

  • KOŁO ŁOWIECKIE „ANTYLOPA” - siedziba koła :  CHECHŁO  ul. Kluczewska  119 a,  32-310 Klucze
    taksator do szacowania szkód w uprawach rolnych : Mariusz Kozdroń tel. 792 88 60 28
  • KOŁO ŁOWIECKIE „KUROPATWA” z siedzibą w Jaroszowcu
    taksator do szacowania szkód w uprawach rolnych : Paweł Gardeła tel. 668 595 757    e-mail: carola8@onet.eu
  • KOŁO ŁOWIECKIE „ SOKÓŁ” siedziba koła:  Kokotów  335,  32-020 Wieliczka
  • KOŁO ŁOWIECKIE „ DIANA” siedziba koła: Dąbrowa Górnicza  ul. Gołonoska 168, 42 – 523 Dąbrowa Górnicza
  • KOŁO ŁOWIECKIE „ GRZYWACZ” - siedziba koła : Sosnowiec ul. Wybickiego  3/26 , 41- 219 Sosnowiec
  • KOŁO ŁOWIECKIE „ DARZ BÓR” - Siedziba koła : Ogrodzieniec ul. 1- go Maja 163, 42-440 Ogrodzieniec