Ilość wyświetleń: 266

Strategia Rozwoju Gminy Klucze. Zachęcamy do wypełnienia ankiety


Odsłuchaj

Powrót
Strategia Rozwoju Gminy Klucze-ankieta

2 sierpnia 2022

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Klucze Uchwały nr LXVI/418/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022-2032, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest poznanie opinii mieszkańców w sprawach najistotniejszych w kontekście dalszego rozwoju gminy. Poświęcony przez Państwa czas pozwoli nam na lepszą realizację zadań gminy, w zgodzie z Państwa oczekiwaniami.

Ankieta ta stanowi narzędzie pozyskania informacji do stworzenia projektu Strategii Rozwoju Gminy Klucze, który po opracowaniu zostanie poddany konsultacjom społecznym (o terminach konsultacji społecznych poinformujemy Państwa w kolejnym artykule).

Strategia Rozwoju Gminy Klucze, to najważniejszy dokument wyznaczający kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata. Jego zapisy będą miały decydujący wpływ na działania podejmowane w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców, co w efekcie spowoduje podniesienie jakości życia osób zamieszkujących tereny Gminy Klucze. Zależy nam, aby jak najwięcej mieszkańców Gminy zaangażowało się w jego powstanie. Państwa odpowiedzi są dla nas niezwykle cenne, gdyż pozwolą na stworzenie rzetelnej diagnozy oraz wytyczenie właściwych kierunków rozwoju. Chcemy poznać Państwa opinie, dotyczące codziennych, ważnych dla każdego spraw, takich jak: usługi społeczne, polityka gospodarcza oraz turystyka czy promocja.

               Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Klucze do włączenia się w tworzenie Strategii poprzez wypełnienie anonimowej ankiety, która jest dostępna:

online na stronie internetowej UG Klucze, pod linkiem https://konsultacje.gmina-klucze.pl (należy dokonać rejestracji konta lub rejestracji uproszczonej – zakładka REJESTRACJA. Administrator Portalu NIE MA WGLĄDU do Państwa danych podawanych podczas rejestracji! Ankieta dostępna będzie on-line od 03.08.2022 r.

do pobrania w PDF – (strona UG Klucze https://gmina-klucze.pl/ i BIP);

w formie papierowej – ankieta dostępna jest przy Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Klucze lub w Sekretariacie.

Ankietę papierową należy wypełnić i złożyć (poprzez e-mail lub osobiście w sekretariacie UG Klucze, pok. 117) do 16 września 2022 r (piątek)., natomiast ankietę on- line należy wypełnić do dnia 18 września 2022r. (niedziela). Szacowany czas wypełnienia ankiety to ok. 10 – 15 min.

Zebrane informacje posłużą tylko i wyłącznie sporządzeniu zbiorczych zestawień i zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022-2032, dokumentu istotnego dla kształtowania dalszego rozwoju naszej lokalnej wspólnoty.

Można również wyrazić swoją opinie imiennie, w formie pisemnej.

Wypełnione formularze należy odesłać za pośrednictwem internetu na adres klucze@gmina-klucze.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, albo złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Klucze.

Pliki do pobrania