Ochrona Danych Osobowych - RODO


Odsłuchaj

Powrót

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (działalność gopodarcza)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy)

Przejdź do artykułu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (dot. klientów CUS)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów, opiekunów oraz członków ich rodzin, których dane zbierane są od osób, których dane dotyczą (dot. klientów CUS).

Przejdź do artykułu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (rejestr wyborców)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy w sprawie rejestru wyborców)

Przejdź do artykułu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (ewidencja ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Przejdź do artykułu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - USC - dot. zmiany imienia i nazwiska

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Przejdź do artykułu

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.64.2018 Wójta Gminy Klucze z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych w Urzędzie Gminy w Kluczach

Przejdź do artykułu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050. 86. 2018 Wójta Gminy Klucze z dnia 24.09.2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Klucze.

Przejdź do artykułu

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych przetwarzanych w postaci monitoringu wizyjnego

Przejdź do artykułu

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. spraw z zakresu ochrony danych osobowych

Przejdź do artykułu