AktualnościOSTRZEŻENIE - burze!

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu.

Autor: Joanna Milewska , 2024-07-22

Przejdź do aktualności

Trwa nabór zgłoszeń do nagrody Amicus Hominum

Nagroda ustanowiona w 2006 roku ma na celu wyróżnienie osób, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Nagroda promuje ideę wolontariatu i ma charakter honorowy.

Autor: Joanna Milewska , 2024-07-22

Przejdź do aktualności

Informacja Wójta Gminy Klucze

dot. wykazu nieruchomości w Kwaśniowie Górnym, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.

Autor: Joanna Milewska , 2024-07-22

Przejdź do aktualności

Trwa nabór zgłoszeń do 23. edycji Konkursu "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2024"

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, uczelni oraz instytutów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska.

Autor: Joanna Milewska , 2024-07-19

Przejdź do aktualności

OBWIESZCZENIE - dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Klucz w ciągu DW 791”

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie dla stron postępowania o dalszych czynnościach - dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Klucz w ciągu DW 791”

Autor: Joanna Milewska , 2024-07-19

Przejdź do aktualności

Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

OBWIESZCZENIE - Przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa obwodnicy Klucz w ciągu DW 791”

Autor: Joanna Milewska , 2024-07-19

Przejdź do aktualności

Konkurs fotograficzny

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach zaprasza mieszkańców gminy Klucze/ powiatu olkuskiego do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Śladami Powstania Styczniowego na Ziemi Olkuskiej".

Autor: Joanna Milewska , 2024-07-18

Przejdź do aktualności

OSTRZEŻENIE - burze!

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu.

Autor: Joanna Milewska , 2024-07-17

Przejdź do aktualności

Chór ENIGMA zaprasza na warsztaty wokalne

Warsztaty wokalne z Adrianną Wójcikowską oraz Chórem Enigma działającym przy GOK Klucze.

Autor: Joanna Milewska , 2024-07-17

Przejdź do aktualności

17 uczniów z Gminy Klucze wyjechało na wymianę do Niemiec

Podczas tegorocznych wakacji Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu po raz kolejny zorganizowała polsko-niemiecką wymianę młodzieży współfinansowaną przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, Gminę Klucze oraz Starostwo Powiatowe Kyffhäuser.

Autor: Joanna Milewska , 2024-07-17

Przejdź do aktualności