Data publikacji: 2023-09-22

Ilość wyświetleń: 46

Komisja Rady Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

Biuro Rady informuje, że
w dniu 29.09.2023 r. o godzinie 13:00
odbędzie się
wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Klucze


Proponowany Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocność obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji z dnia 22.08.2023 oraz z dnia 31.08.2023 r.
4. Omówienie projektów uchwał:
-zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2023rok.
- zmiany uchwały Nr LXXVI/457/2022 Rady Gminy Klucze z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2023-2033.
- udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatowej Straży Pożarnej w Olkuszu.
5. Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
Przewodniczący Komisji                                          Przewodniczący Komisji
         (-) Marcin Grojec                                                      (-) Aneta Oleksy