Data publikacji: 2023-09-22

Ilość wyświetleń: 84

Sesja Rady Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

Biuro Rady informuje, że

w dniu 29.09.2023r. o godz. 14.00

odbędzie się

 Sesja Rady Gminy Klucze


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 22.08.2023r. oraz z dnia 31.08.2023 r.

5 . Podjęcie uchwał w sprawach :

-zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2023 rok.

- zmiany uchwały Nr LXXVI/457/2022 Rady Gminy Klucze z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2023-2033.

- udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatowej Straży Pożarnej w Olkuszu.

6.Wnioski i zapytania Radnych.

7. Sprawy bieżące Rady.

8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

        (-) Bogusław Paś


Mieszkańcy mogą oglądać obrady Sesji na stronie www.gmina-klucze.pl w zakładce „SAMORZĄD NAGRANIA Z SESJI RADY GMINY”