Data publikacji: 2024-05-15

Ilość wyświetleń: 41

Sesja Rady Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

Biuro Rady informuje, że

w dniu 22.05.2024 r. o godz. 15.00

odbędzie się

 Sesja Rady Gminy Klucze

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

- ustalenia wykazu stałych komisji Rady Gminy Klucze oraz liczby członków tych komisji,

- powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Klucze,

5. Wybory przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji:

- podjęcie uchwały w sprawie sposobu wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących Komisji Rady Gminy Klucze,

- zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska,

- wybór komisji skrutacyjnej,

- przeprowadzenie wyborów,

- odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej,

- zgłoszenie kandydatów na z-cę przewodniczącego Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska Gminy Klucze,

- przeprowadzenie wyborów,

- odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej,

- zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej,

- przeprowadzenie wyborów,

- odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej,

- zgłaszanie kandydatów na z-ca przewodniczącego komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej,

- przeprowadzenie wyborów,

- odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej,

- zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego komisji Rewizyjnej,

- wybór komisji skrutacyjnej,

- przeprowadzenie wyborów,

- odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej,

- zgłoszenie kandydatów na z-cę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

- przeprowadzenie wyborów,

- odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej,

- zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

- wybór komisji skrutacyjnej,

- przeprowadzenie wyborów,

- odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej,

- zgłoszenie kandydatów na z-cę przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

- przeprowadzenie wyborów,

- odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Klucze.

8. Sprawy bieżące Rady.

9. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

        (-) Justyna Białaś