Data publikacji: 2024-05-16

Ilość wyświetleń: 316

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego - Głosowanie czas start!


Odsłuchaj

Powrót

To decydujący etap 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, w ramach, którego mieszkańcy Małopolski zdecydują na co przeznaczyć 16 mln złotych. Głosowanie będzie możliwe od 15 maja do 14 czerwca br. O głosy powalczą aż 232 projekty.

Jest z czego wybierać

Zagłosować można na projekty mające na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa pieszych, zwrócenie uwagi młodego pokolenia na znaczenie historii i tradycji narodowej, poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy czy polegające na zakupie defibrylatorów AED. Na liście zadań dopuszczonych do głosowania znajdziemy także projekty, których celem jest organizacja spotkań integracyjno-twórczych, spotkań dla osób z niepełnosprawnościami, dzieci, młodzieży, czy seniorów. Dużą część stanowią działania sportowe, kulturowe i zdrowotne. O głosy powalczą aż 232 zadania: 42 ogólnowojewódzkie i 190 regionalnych.

Masz dwa głosy!

Głosować może każda osoba, która ma skończone 16 lat. Do dyspozycji mieszkańców Małopolski są dwa głosy: jeden na zadanie regionalne i jeden na zadanie ogólnowojewódzkie. Na zadania z puli ogólnowojewódzkich może zagłosować każda osoba, natomiast na zadania regionalne tylko mieszkaniec danego regionu – czyli na np. zadania z Regionu Małopolska Zachodnia mogą głosować tylko mieszkańcy miasta Oświęcim oraz powiatów: suskiego, myślenickiego, wadowickiego, chrzanowskiego oraz oświęcimskiego. Pełen wykaz regionów można znaleźć w Regulaminie BO WM, który dostępny jest na stronie bo.malopolska.pl. W przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z regionu, w którym nie mieszka, głos uznaje się za nieważny.

Każdy głosujący ma maksymalnie 2 głosy – ale nie musi z tego prawa korzystać. Jeśli odda tylko 1 głos – na zadanie regionalne lub ogólnowojewódzkie, to zostanie on zaliczony. Niedopuszczalne są sytuacje, kiedy 1 osoba odda 2 głosy na jeden typ zadania lub w ogóle więcej niż 2 głosy. Przykładowo, jeśli mieszkaniec odda 2 lub więcej głosów na zadania ogólnowojewódzkie, wszystkie te głosy zostaną unieważnione. Głos oddany na zadania regionalne – o ile jest oddany prawidłowo – pozostaje ważny. Analogicznie sytuacja wygląda, jeśli 2 lub więcej głosów jest oddane na zadania regionalne - wszystkie te głosy będą nieważne. Głos oddany na zadanie ogólnowojewódzkie – o ile jest oddany prawidłowo – będzie zaliczony.

Głosowanie rozpoczyna się 15 maja i potrwa do 14 czerwca

Możesz Wesprzeć projekt Stowarzyszenia Babiniec pn. Kluczewski Senior 50+.


KOM 22 Kluczewski Senior 50+

Projekt ma na celu stworzenia wieloprofilowych działań dla 100 osób, jako zwiększenie zaangażowania obywateli, dając im możliwość  łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.

Założeniem zadania publicznego jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury społecznej (biblioteka, siłownia pod chmurką) w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 r. w podziale na 5 bloków tematycznych:
I. Promocja i rekrutacja.
II. Utworzenie Senioralnego Klubu Wolontariatu - wyjazdy studyjne warsztaty/szkolenia.
III. Aktywność społeczna:
a) kawiarenka Senioralna -cykliczne spotkania,
b) działania aktywizacyjno-integracyjne warsztaty/spotkania/zajęcia:
- wykorzystanie naturalnych środków pn. "Tworzenie naturalnych kosmetyków i środków czystości" ,
- farmaceutyczne pn. Leki umiar i rozsądek”,
- senior i prawo pn. ”Pomoc, porada, doradztwo”,
- zajęcia z memingotechniki pn. "Trening pamięci"
- bezpieczny senior pn. Edukacja na temat bezpieczeństwa seniorów”, - dietetyk pn. „Żyj zdrowo nie fastfoodowo”,
- artystyczne warsztaty rękodzieła z wiórków drewna osikowego,
- ratownik medyczny - pierwsza pomoc przedlekarska,
- zajęcia gimnastyczne i ruchowe z rehabilitantem na sali gimnastycznej,
- ćwiczenia na siłowni pod chmurką, jako wykorzystanie istniejącej infrastruktury w G. Klucze.
IV. Turystyczno-rekreacyjna aktywność:
a) wycieczki: rowerowa - Szlakiem Przylaszczkowym; piesza - Rajd po Pustyni Błędowskiej z pochodniami pn. POZNAJ, ZOBACZ
b) wyjazdy edukacyjno-szkoleniowo-studyjne w ramach współpracy z organizacjami tj. wolontariusz - senior w ramach Senioralnego Klubu wolontariuszy
V. Podsumowanie zadania publicznego.


Mogą Państwo wesprzeć również zadanie ogólnowojewódzkie pn. Futbo Love Małopolskie - projekt wsparcia klubów piłkarskich z terenu Małopolski.


OGW20 Futbo Love Małopolskie

Projekt wsparcia klubów piłkarskich z terenu Małopolski FutboLove Małopolskie, to zadanie o dużym potencjale sportowym, które ma na celu wypromowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez uprawianie piłki nożnej w wymiarze rekreacyjnym i semiprofesjonalnym. W projekcie uczestniczyć ma 10 klubów z terenu całego województwa małopolskiego, współpracujących z MTS Piast Skawina. Oprócz klubu-lidera, także TS Wisła Kraków, Cedronka Wola Radziszowska, Orzeł Bębło, MAF Krzeszowice, Lachy Lachowice, Babia Góra Sucha Beskidzka, Tempo Rzeszotary, Radłovia Radłów, MAF Radgoszcz.
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego wybranych klubów piłkarskich współpracujących ze sobą na co dzień. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup: - 1000 kompletów (po 100 kpl. na klub) strojów sportowych treningowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie wraz z numerem na koszulce; - 1000 sztuk (po 100 szt. na klub) dresów sportowych z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie; - 1000 sztuk (po 100 szt. na klub) piłek treningowych rozm. 3 i 4 (o zmniejszonej wadze); - 40 kompletów (po 4 na klub) składanych przenośnych bramek piłkarskich. W ramach zadania przewiduje się również organizację 20 cykli (x 50 godzin) specjalistycznych szkoleń w niewielkich grupach w ramach Akademii Treningu Indywidualnego. Zadanie ma charakter ogólnodostępny. 

W jaki sposób oddać głos ?

Każdy z Małopolan ma możliwość oddać głos w takiej formie jaka najbardziej mu odpowiada. Do wyboru są trzy sposoby:

  • Elektronicznie: przez Internet – na stronie bo.malopolska.pl - narzędzie zostanie udostępnione 15 maja.
  • Stacjonarnie: poprzez oddanie głosu na karcie i wrzucenie jej do jednej z urn zlokalizowanych w całej Małopolsce (na stronie bo.malopolska.pl znajdziesz wykaz lokalizacji miejsc do głosowania)
  • Poprzez oddanie głosu na karcie i wysłanie jej pocztą do siedziby urzędu marszałkowskiego z dopiskiem „Budżet Obywatelski” na jeden z podanych adresów:

       - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka  56, 30-017 Kraków lub ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków;

    - Agenda Zamiejscowa w: Oświęcimiu (ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim), Tarnowie (al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów), Miechowie (ul. Sobieskiego 4, 32-200 Miechów), Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz), Nowym Targu (al. 1000-lecia 44, 34-400 Nowy Targ), Suchej Beskidzkiej (ul. J. Piłsudskiego 23, 34-200 Sucha Beskidzka), lub w Zakopanem (ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane).

Uwaga: decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych – nie data stempla pocztowego na kopercie.

Warto pamiętać, że w głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania pod warunkiem, że każda z przesłanych kart została podpisana własnoręcznie przez osobę głosującą (osobę, której dane osobowe zostały umieszczone na karcie) oraz została zabezpieczona przed przetwarzaniem danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione.

Zagłosuj z domu

Można oddać głos bez wychodzenia z domu, wystarczy odwiedzić stronę internetową bo.malopolska.pl i w odpowiedniej zakładce zaznaczyć na jakie projekty chce się przeznaczyć swój głos. Szybko i wygodnie!

Uwaga: Podobnie jak rok temu, można głosować również hybrydowo, tzn. przy użyciu dwóch różnych sposobów głosowania. Przykładowo – jeśli mieszkaniec na zadanie regionalne zagłosuje na karcie papierowej, którą wrzuci do urny, ale nie wskaże wtedy zadania ogólnowojewódzkiego, to może to zrobić później przez Internet (oddając tylko 1 brakujący głos).

Kiedy poznamy wybrane zadania ?

Rozstrzygnięcie 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego zaplanowano na jesień – wyniki poznamy najpóźniej 1 października 2024 r. Zadania, które zdobędą największą liczbę głosów, będą realizowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego od 2025 r.

Małopolanie mogli zgłaszać swoje zdania od 2 do 31 października. Pierwotna pula zawierała 291 zadań, z których 274 zostało pozytywnie zweryfikowanych i przekazanych do oceny departamentów. Ostatecznie mieszkańcy Małopolski mogą wybierać z 232 propozycji.

Masz pytania, chcesz wiedzieć więcej ?

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odpowiedzialni za wdrażanie Budżetu Obywatelskiego – kontakt telefoniczny: (12) 61 60 536, (12) 61 60 982, e-mailowy: bo@umwm.malopolska.pl Elementy graficzne kampanii promującej głosowanie, a także szczegółowe informacje na temat projektu mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej: bo.malopolska.pl. Warto też polubić profil BO Małopolska na Facebooku (https://www.facebook.com/bo.malopolska) – gdzie na bieżąco są wrzucane najważniejsze informacje związane z Budżetem Obywatelskim WM.


Źródło: https://bo.malopolska.pl/

https://bo.malopolska.pl/wydarzenia/g%C5%82osowanie-czas-start