Data publikacji: 2022-10-04

Ilość wyświetleń: 1656

Plan dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w Gminie Kl


Odsłuchaj

Powrót

Urząd Gminy Klucze przygotował plan dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, będzie odbywać się w specjalnych punktach zlokalizowanych w obiektach użyteczności publicznej.

Obecnie na terenie naszego kraju nie występuje jakiekolwiek zagrożenie radiacyjne, dlatego też działania podejmowane przez Urząd Gminy Klucze mają charakter prewencyjny.

Należy pamiętać, że przyjmowanie tabletek jodku potasu na własną rękę w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie radiacyjne, w żaden sposób nie chroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy nuklearnej w przyszłości. Przyjmowanie jodku potasu w sytuacji, gdy nie występuje taka konieczność, jest odradzane przez lekarzy i specjalistów, a także może prowadzić do powikłań w przyszłości. W razie wątpliwości co do stanu swego zdrowia, przed przyjęciem jodku potasu należy zasięgnąć opinii lekarza.

Punkty, w których w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego będzie odbywać się dystrybucja jodku potasu zostaną zlokalizowane w obiektach użyteczności publicznej, gdzie zazwyczaj działają lokale wyborcze. W załączniku znajdują się szczegółowe zasady dystrybucji tabletek z jodkiem potasu oraz adresy punktów dystrybucji preparatu.

W przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, Urząd Gminy Klucze będzie informować o konieczności udania się do punktów dystrybucyjnych za pomocą mediów oraz dźwiękowych sygnałów alarmowych emitowanych przez pojazdy jednostek miejskich.

  • TABELA DAWEK JODKU POTASU

    UWAGA: PRZYJMOWANIE JODKU POTASU POWYŻEJ 60 ROKU ŻYCIA JEST NIEWSKAZANE.
Lp.   
Grupa ryzyka
Ilość stabilnego jodu mg.
Liczba podawanych tabletek
1.
Dorośli (do 60 roku życia ) i dzieci powyżej 12 lat, kobiety w ciąży
i karmiące piersią
100
2
2.
Niemowlęta od 1 miesiąca

i dzieci do 3 lat
25
½
3.
Dzieci od 3 lat do 12 roku życia
50
1
4.
Noworodki do 1 miesiąca życia
12,5
¼

PUNTKY WYDAWANIA TABLETEK JODKU POTASU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KLUCZE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA RADIACYJNEGO:

    Budynek Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze
    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie, ul. Legionów 32, 32-310 Klucze
    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chechle, ul. Kluczewska 56, 32-310 Klucze
    Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu, ul. Kolejowa 18, 32-310 Klucze
    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach, ul. Zawierciańska 30, 32-310 Klucze
    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kwaśniowie Dolnym, ul. Basztowa 2, 32-310 Klucze
    Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach, ul. Strażacka 11,32-310 Klucze
    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczówku, ul. Dolna 12, 32-310 Klucze
    Świetlica Bogucin Duży 59, 32-310 Klucze
    Świetlica Cieślin, ul. Jurajska 67, 32-310 Klucze
    Świetlica Golczowice, ul. Wesoła 17, 32-310 Klucze
    Świetlica Hucisko, ul. Leśna 24, 32-310 Klucze
    Świetlica Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze
    Budynek wielofunkcyjny Krzywopłoty, ul. Partyzantów 26, 32-310 Klucze
    Świetlica Zalesie Golczowskie, ul. Główna 30, 32-310 Klucze