Data publikacji: 2022-08-03

Ilość wyświetleń: 182

Modernizacja istotnych odcinków dróg gminnych już wkrótce!


Odsłuchaj

Powrót

W tym tygodniu, tj. 01 sierpnia 2022 r. Wójt Gminy Klucze podpisał umowę na Modernizację istotnych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Gminy Klucze. Wykonawcą tej inwestycji będzie Boltech Sp. z o. o. z Bukowna.

Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 4,6 mln. zł, z czego 95 % stanowi dofinansowanie z nowego Programu Społeczno-Gospodarczego "Polski Ład", a pozostałe 5% to środki własne gminy. Wyremontowane zostaną drogi lub położona nowa nawierzchnia w następujących miejscowościach:

Rodaki - ul. Strażacka

Klucze - ul. Rudnicka

Klucze - ul. Dworska

Chechło - ul. Młyńska

Ryczówek - ul. Ogrodowa

Ryczówek - ul. Kątowa

Klucze - Osada

Bydlin - ul. Zawadka

Bydlin - ul. Topolowa

Kolbark - ul. Słoneczna

Kwaśniów Dolny - ul. Stawowa

Zalesie Golczowskie - ul. Górna

Zakres robót obejmuje m.in.: roboty pomiarowe, rozbiórkę części istniejącej nawierzchni, ścinanie poboczy, wyrównanie istniejącej podbudowy z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wybudowanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego z pracami towarzyszącymi, regulacje studzienek, oczyszczanie i remont przepustów, montaż barier drogowych, montaż radarowego wyświetlacza prędkości – dot. drogi Kolbark ul. Słoneczna.

Prace mają się rozpocząć jeszcze w tym roku i potrwać do grudnia 2023 r.

 

Galeria zdjęć