Data publikacji: 2022-11-24

Ilość wyświetleń: 260

Komisja Rady Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

Biuro Rady informuje, że w dniu 29.11.2022r.

 o godz. 15.00 odbędzie się

Wspólne Posiedzenie Komisji

Rady Gminy KluczeProponowany Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocność.

2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie porządku.

3. Omówienie projektów uchwał w sprawach:

- zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2022 roku.

- zmiany uchwały nr LV/345/2021 Rady Gminy Klucze z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2022-2033.

4. Sprawy bieżące komisji.

5. Zamknięcie posiedzenia komisji.


 Przewodniczący Komisji                                                                                  Przewodniczący Komisji

        (-) Marcin Grojec                                                                                                (-) Aneta Oleksy