Data publikacji: 2022-11-30

Ilość wyświetleń: 118

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja


Odsłuchaj

Powrót

Jeśli potrzebujesz porady obywatelskiej o przysługujących uprawnieniach z zakresu spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego, zadłużenia, z zakresu poradnictwa rodzinnego, praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta i innych lub potrzebujesz skorzystać z nieodpłatnej mediacji, to zapraszamy do prowadzonego przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” Punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w Kluczach.


Nieodpłatne Poradnictwo obywatelskie obejmuje:

  • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
  • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu,
  • sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.


W Punkcie poradnictwa obywatelskiego osoby uprawnione będą mogły również skorzystać z nieodpłatnej mediacji.

Kto może skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży w tej sprawie oświadczenie.

Punkt poradnictwa obywatelskiego w Kluczach:

Urząd Gminy Klucze

ul. Partyzantów 1, Klucze – pokój nr 4

Godziny przyjęć:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 13:30.

Umów się na wizytę: +48 32 647-88-60


Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Olkuskiego.