Data publikacji: 2022-12-01

Ilość wyświetleń: 182

Gmina Klucze w „Rankingu Samorządów” Rzeczypospolitej


Odsłuchaj

Powrót

Dziennik „Rzeczpospolita” na swoim serwisie internetowym opublikował niedawno kolejny „Ranking Samorządów”, „uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce, pokazując i oceniając dokonania lokalnych władz, wyłaniając przy tym samorządy, które w najlepszy sposób dbają o zrównoważony rozwój”. Głównym punktem odniesienia dla wyników tegorocznego rankingu był rzecz jasna 2021 rok, w którym samorządy wciąż zmagały się z trudnościami spowodowanymi pandemią, jednak kryteria oceny idealnie wpisują się w nowe zadania, jakie pojawiły się przed samorządami w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. „Kryteria te odzwierciedlają bowiem cechy samorządów, które są niezbędne, aby bez zakłóceń działać w sytuacjach kryzysowych, niestandardowych lub po prostu trudnych” - jak podaje „Rzeczpospolita”.

Zestawienie tworzone jest na podstawie danych GUS oraz informacji przekazywanych przez samorządy z całej Polski (z pominięciem Warszawy) za pośrednictwem e-ankiety. Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej".

Ranking prowadzony jest w trzech kategoriach - miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich, a ocena dokonywana jest w oparciu o cztery strategiczne obszary: trwałość ekonomiczną, trwałość środowiskową, trwałość społeczną oraz jakość zarządzania.

Zwycięzcami Rankingu Samorządów w 2022 r. są: Poznań (jako miasto na prawach powiatu), Starachowice (pośród gmin miejskich i miejsko-wiejskich) i Wielka Wieś (gmina wiejska).

Gmina Klucze w tegorocznej XVIII edycji ogólnopolskiego rankingu samorządów „Rzeczpospolitej" zajęła 142. miejsce na 1523 gmin wiejskich, zdobywając łącznie 51,73 punkty. Osiągnęliśmy doskonały wynik, zarówno na tle Polski, jak i powiatu olkuskiego, świadczący o efektywnym i rozsądnym zarządzaniu w duchu zrównoważonego rozwoju. Dla porównania w roku 2021 nasza gmina była na 355 pozycji, zaś w 2020 na 298 miejscu.

Jeśli chodzi o gminy powiatu olkuskiego, to tutaj sytuacja wygląda następująco:

gminy miejskie i miejsko-wiejskie:

Bukowno – 35. miejsce: 60,80 pkt.

Wolbrom - 466. miejsce: 35,85 pkt.

Olkusz - 554. miejsce: 33,88 pkt.

gminy wiejskie:

Klucze - 142. miejsce: 51,73 pkt.

Bolesław - 345. miejsce: 44,60 pkt.

Trzyciąż - 642 miejsce: 38,89 pkt.

 Dla przypomnienia, całkiem niedawno publikowaliśmy ranking „Wspólnoty” – „Liderzy Inwestycji”, w którym Gmina Klucze również wypadła znakomicie, co tylko potwierdza, że jej kondycja finansowa i sposób zarządzania są bardzo dobre i zmierzają we właściwym kierunku, z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb mieszkańców, których komfort życia jest priorytetem wszelkich działań samorządu.

Wyniki rankingu „Rzeczpospolitej” oraz szczegółowe informacje na jego temat dostępne są na stronie https://rankingsamorzadow.rp.pl/ oraz https://regiony.rp.pl/ranking-samorzadow/art37488371-wyniki-rankingu-samorzadow-nagrodzilismy-najlepsze-gminy-i-miasta-w-polsce