Data publikacji: 2023-01-24

Ilość wyświetleń: 142

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE I KOMUNIKACJA BEZ PRZEMOCY


Odsłuchaj

Powrót

W dniu 10.01.2023 r. uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym mediacji i komunikacji bez przemocy. Zajęcia zostały przeprowadzone przez dr. Zbigniewa Wieczorka, wykładowcę Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, w ramach współpracy partnerskiej pomiędzy Fundacją “CEMEX-Budujemy Przyszłość”, Fundacją Edukacji Biznesowej, a szkołą w Jaroszowcu, gdzie działa Klub Mediatora. Po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia, uczniowie mogą wcielić się w rolę mediatorów i rozstrzygać spory między kolegami. Opiekę nad Klubem Mediatora sprawują nauczyciele, którzy także musieli przejść odpowiednie szkolenie.

Poprzez mediację młodzi ludzie uczą się sposobów osiągania celów i realizacji swoich potrzeb, a także brania odpowiedzialności za własne decyzje i czyny.

Uczniowie, będący stronami konfliktu, mogą decydować o sposobie naprawienia krzywdy, a inicjatywa rozwiązywania konfliktu i odpowiedzialność za realizację uzgodnionego wspólnie rozwiązania, spoczywa w rękach stron. Mediator jedynie pomaga uczniom we wspólnej rozmowie i w wypracowaniu rozwiązania, satysfakcjonującego obie strony.

Mediacja pozwala określić kwestie sporne, pokonać bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i, jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie. Stanowi ważne i skuteczne narzędzie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Przeprowadzone warsztaty z zakresu mediacji z całą pewnością pozwolą na poszukiwanie alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów.


Źródło: SP Jaroszowiec

Galeria zdjęć


SP Jaroszowiec - Szkolenie dotyczące mediacji i komunikacji bez przemocy. Fot. SP Jaroszowiec.
SP Jaroszowiec - Szkolenie dotyczące mediacji i komunikacji bez przemocy. Fot. SP Jaroszowiec.
SP Jaroszowiec - Szkolenie dotyczące mediacji i komunikacji bez przemocy. Fot. SP Jaroszowiec.
SP Jaroszowiec - Szkolenie dotyczące mediacji i komunikacji bez przemocy. Fot. SP Jaroszowiec.
SP Jaroszowiec - Szkolenie dotyczące mediacji i komunikacji bez przemocy. Fot. SP Jaroszowiec.
SP Jaroszowiec - Szkolenie dotyczące mediacji i komunikacji bez przemocy. Fot. SP Jaroszowiec.
SP Jaroszowiec - Szkolenie dotyczące mediacji i komunikacji bez przemocy. Fot. SP Jaroszowiec.
SP Jaroszowiec - Szkolenie dotyczące mediacji i komunikacji bez przemocy. Fot. SP Jaroszowiec.