Data publikacji: 2023-03-13

Ilość wyświetleń: 173

OGŁOSZENIE dot. sprzedaży samochodów FORD TRANSIT


Odsłuchaj

Powrót

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Klucze nr OZK.0050.19.2023 z dnia 13.03.2023 roku w sprawie: sprzedaży w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego ofertowego zbędnych składników rzeczowego majątku ruchomego, stanowiącego własność Gminy Klucze oraz powołania Komisji Przetargowej, zamieszczonego poniżej (w załącznikach) oraz na stronie BIP UG Klucze.


W załącznikach dostępny jest również Formularz Oferty oraz opis stanu technicznego i wyposażenia pojazdów.